2017-2018 ЎҚУВ ЙИЛИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИ КУРСЛАРИДА ТАҲСИЛ ОЛАЁТГАН ТАЛАБАЛАР СТАТИСТИКАСИ

ДИҚҚАТ!!!
Маълумотлар (2018 йил апрел ҳолатига) Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасалари томонидан расмий хат билан тақдим этилган.
Шу муносабат билан рақамларда ўзгаришлар бўлиши мумкин.

Навоий вилояти - Магистратура

Шифр Номи Битирувчилар ОТМ
1 5A340602 Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (транспорт иншоотларининг турлари бўйича 1 ТАЙЛҚЭИ
2 5А110802 Муҳандислик графикаси ва дизайн назарияси 1 ТДПУ
3 5А110902 Педагогика ва психология 1 ТДПУ
4 5А111401 Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили) 1 ТДПУ
5 5А111601 Ижтимоий гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (Маънавият асослари) 1 ЎзМУ
6 5А120102 Лингвистика (ўзбек тили) 1 СамДУ
7 5А120102 Лингвистика (Рус тили) 1 ЎзМУ
8 5А120102 Лингвистика (шарқ тиллари) 1 ТДШИ
9 5А120102 Лингвистика (инглиз тили) 2 СамДЧТИ
10 5А120103 Мумтоз филология (турлари бўйича) 1 ТДШИ
11 5А120504 Онтология, гносеология ва логика 1 ЎзМУ
12 5А130101 Математика (йўналишлар бўйича): 1 ЎзМУ
13 5А130102 Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика 1 СамДУ
14 5А140101 Биология (фан йўналишлари бўйича): 1 ЎзМУ
15 5А140106 Биокимё 1 ЎзМУ
16 5А140202 Физика (йўналишлар бўйича) 1 СамДУ
17 5А140204 Конденсацияланган муҳитлар физикаси ва материалшунослик (турлари бўйича) 1 ЎзМУ
18 5А140501 Кимё (фан йўналиши бўйича) 1 ЎзМУ
19 5А140503 Нефт ва табиий газ кимёси 2 ЎзМУ
20 5А140701 Метеорология ва иқлимшунослик (фаолият тури бўйича) 1 ЎзМУ
Саҳифалар: 1 - 20     Барчаси: 94 та