2017-2018 ЎҚУВ ЙИЛИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИ КУРСЛАРИДА ТАҲСИЛ ОЛАЁТГАН ТАЛАБАЛАР СТАТИСТИКАСИ

ДИҚҚАТ!!!
Маълумотлар (2018 йил апрел ҳолатига) Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасалари томонидан расмий хат билан тақдим этилган.
Шу муносабат билан рақамларда ўзгаришлар бўлиши мумкин.

Наманган вилояти - Магистратура

Шифр Номи Битирувчилар ОТМ
1 5А111601 Ижтимоий- гуманитар фанлар ўқитиш методикаси 2 НамДУ
2 5А111701 Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (бошланғич таълим) 1 ТДПУ
3 5А120101 Адабиётшунослик (ўзбек адабиёти) 1 СамДУ
4 5А120101 Адабиётшунослик (инглиз адабиёти) 1 ЎзДЖТУ
5 5А120102 Лингвистика (инглиз тили) 3 НамДУ
6 5А120102 Лингвистика (ўзбек тили) 3 НамДУ
7 5А120102 Лингвистика (инглиз тили) 2 ЎзДЖТУ
8 5А120104 Матншунослик ва адабий манбашунослик 1 ТДШИ
9 5А120201 Қиёсий тилшунослик, лингвистик таржимашунослик (тиллар бўйича) 1 ТДШИ
10 5А120301 Ўзбекистон тарихи 2 НамДУ
11 5А120301 Ўзбекистон тарихи 1 ЎзМУ
12 5А120502 Фалсафа (қўллаш соҳаси) 1 ЎзМУ
13 5А120601 Ислом тарихи ва манбашунослиги 2 ТИУ
14 5А120701 Халқаро муносабатлар ва ташқи сиёсат 1 ТДШИ
15 5А120701 Халқаро муносабатлар ва ташқи сиёсат 1 ЖИДУ
16 5А130101 Математика (йўналишлар бўйича) 2 НамДУ
17 5А130102 Эхтимоллар назарияси ва математик статистика 1 ЎзМУ
18 5А130103 Дифференциал тенгламалар ва математик физика 1 ЎзМУ
19 5А130202 Амалий математика ва ахборот технологиялари 2 НамДУ
20 5А140104 Биотехнология 1 ЎзМУ
Саҳифалар: 1 - 20     Барчаси: 93 та