2017-2018 ЎҚУВ ЙИЛИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИ КУРСЛАРИДА ТАҲСИЛ ОЛАЁТГАН ТАЛАБАЛАР СТАТИСТИКАСИ

ДИҚҚАТ!!!
Маълумотлар (2018 йил апрел ҳолатига) Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасалари томонидан расмий хат билан тақдим этилган.
Шу муносабат билан рақамларда ўзгаришлар бўлиши мумкин.

Тошкент шаҳри - Бакалавриатура

Шифр Номи Битирувчилар ОТМ
1 5350100 Телекоммуникация технологиялари (телекоммуникациялар, телерадиоэшиттириш, мобиль тизимлар) 1 ТАТУ ФФ
2 5350200 Телевизион технологиялари ("Аудиовизуал технологиялар", "Телестудия тизимлари ва иловалари") 53 ТАТУ
3 5350300 Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида иқтисодиёт ва менежмент 24 ТАТУ
4 5350400 Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида касб таълими 5 ТАТУ
5 5350500 Почта алоқаси технологияси 17 ТАТУ
6 5350600 Ахборотлаштириш ва кутубхонашунослик 26 ТАТУ
7 5350700 Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар (Радиотехникада) 15 ТДТУ
8 5350700 Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар (Авиацияда) 14 ТДТУ
9 5380100 Касб таълими (Даволаш иши) 30 ТТА
10 5410100 Агрокимё ва агротупроқшунослик 3 ТДАУ
11 5410200 Агрономия (дехқончилик маҳсулотлари бўйича) 12 ТДАУ
12 5410300 Ўсимликлар ҳимояси ва карантин 1 АндҚХИ
13 5410300 Ўсимликлар ҳимояси ва карантин 33 ТДАУ
14 5410400 қишлоқ хўжалиги экинлари cелекцияси ва уруғчилиги 5 ТДАУ
15 5410500 қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки қайта ишлаш технологияси 8 ТДАУ
16 5410500 қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки қайта ишлаш технологияси 1 ҚарМИИ
17 5410600 Зоотехния (турлар бўйича) 13 ТДАУ
18 5410700 Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш 1 ТИҚХММИ БФ
19 5410800 Ўрмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш 22 ТДАУ
20 5410900 Ипакчилик 6 ТДАУ
Саҳифалар: 341 - 360     Барчаси: 434 та