2017-2018 ЎҚУВ ЙИЛИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИ КУРСЛАРИДА ТАҲСИЛ ОЛАЁТГАН ТАЛАБАЛАР СТАТИСТИКАСИ

ДИҚҚАТ!!!
Маълумотлар (2018 йил апрел ҳолатига) Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасалари томонидан расмий хат билан тақдим этилган.
Шу муносабат билан рақамларда ўзгаришлар бўлиши мумкин.

Тошкент шаҳри - Бакалавриатура

Шифр Номи Битирувчилар ОТМ
1  5111000 Касб таълими: Аграномия 1 ТДАУ
2 5110100 Математика ўқитиш методикаси 10 ТДПУ
3 5110200 Физика ва астрономия ўқитиш методикаси 8 ТДПУ
4 5110300 Кимё ўқитиш методикаси 1 ЖизДПИ
5 5110300 Кимё ўқитиш методикаси 12 ТДПУ
6 5110400 Биология ўқитиш методикаси 15 ТДПУ
7 5110500 География ўқитиш методикаси 1 ҚарДУ
8 5110500 География ўқитиш методикаси 8 ТДПУ
9 5110500 География ўқитиш методикаси 1 ҚўқДПИ
10 5110600 Тарих ўқитиш методикаси 1 ЖизДПИ
11 5110600 Тарих ўқитиш методикаси 14 ТДПУ
12 5110700 Информатика ўқитиш методикаси 1 НавДПИ
13 5110700 Информатика ўқитиш методикаси 7 ТДПУ
14 5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 34 ТДПУ
15 5110900 Педагогика ва психология 48 ТДПУ
16 5111000 Касб таълими (Кимёвий технология) 1 НамМҚИ
17 5111000 Касб таълими (бинолар ва иншоотлар қурилиши) 7 ТАҚИ
18 5111000 Касб таълими (5150900-Дизайн (интерьерни лойиҳалаш)) 7 МРДИ
19 5111000 Касб таълими (5150900-Дизайн (либос ва газламалар)) 15 МРДИ
20 5111000 Касб таълими (5150800-Рангтасвир (дастгоҳли)) 3 МРДИ
21 5111000 Касб таълими :Ер усти транспорт тизимлари ва эксплуатацияси 2 ТАЙЛҚЭИ
22 5111000 Касб таълими (Молия) 13 ТМИ
23 5111000 Касб таълими (Банк иши) 8 ТМИ
24 5111000 Касб таълими (Бухгалтерия ҳисоби ва аудит) 1 ТМИ
25 5111000 Касб-таълими (кимёвий технология, Озиқ-овқат технологияси йўналишлари бўйича) 3 ТКТИ
26 5111000 Касб таълими (фармация) 10 ТошФармИ
27 5111000 Касб таълими: (5150300-Актёрлик санъати) 1 ЎзДСМИ
28 5111000 Касб таълими: (5151600-Халқ ижодиёти (Вокал жамоаларига раҳбарлик) 3 ЎзДСМИ
29 5111000 Касб таълими:(5151700- Маданият ва санъат муассасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш 4 ЎзДСМИ
30 5111000 Касб таълими (спорт фаолияти (фаолият турлари бўйича) 8 ЎзДЖТИ
31 5111000 Касб таълими (5340600-Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (темир йўллар)) 1 ТТЙТМИ
32 5111000 Касб таълими (531100-Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (темир йўл транспорти)) 5 ТТЙТМИ
33 5111000 Касб таълими (хореография педагоги) 4 ТДМРХОМ
34 5111003 Тиббий педагогика 43 ТПТИ
35 5111003 Касбий таълим иши (тиббий педагогика) 1 СамДТИ
36 5111011 Касб таълими( Дизайн) 41 ТДПУ
37 5111012 Касб таълими: енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси 9 ТТЕСИ
38 5111017 Касб таълими (иқтисодиёт) 1 ЖизПИ
39 5111017 Касб таълими (иқтисодиёт) 23 ТДИУ
40 5111018 Касб таълими (информатика ва ахборот технологиялари) 1 ЖизПИ
41 5111018 Касб таълими (информатика ва ахборот технологиялари) 17 ТДИУ
42 5111018 Касб таълими (информатика ва ахборот технологиялари) 11 ТДПУ
43 5111022 Касб таълими (5410500-қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш технологияси) 2 ТДАУ
44 5111034 Касб таълими: табиий толаҳарни дастлабки ишлаш технологияси 1 ТТЕСИ
45 5111041 Касб таълими (сервис) 2 ТАҚИ
46 5111047 Касб таълими (Компьютер графикаси ва дизайн) 24 ТДПУ
47 5111059 Касб таълими:Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари 1 БухМТИ
48 5111100 Мусиқий таълим 1 НамДУ
49 5111100 Мусиқий таълим 21 ТДПУ
50 5111204 Ўзбек тили ва адабиёти 16 ТДЎТАИ
51 5111300 Она тили ва адабиёти (Рус тили ва адабиёти ўзга тилли гурухларда) 4 ЎзМУ
52 5111300 Она тили ва адабиёти (Рус тили ва адабиёти ўзга тилли гурухларда) 2 ЎзДЖТУ
53 5111300 Она тили ва адабиёти (Рус тили ва адабиёти ўзга тилли гурухларда) 1 ЖизДПИ
54 5111301 Рус тили ва адабиёти 30 ТДПУ
55 5111303 Корейс тили ва адабиёти 17 ТДПУ
56 5111306 Рус тили ва адабиёти (ўзга тилли гурухларда) 10 ТДПУ
57 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (Инглиз тили ва адабиёти) 4 ГулДУ
58 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (Инглиз тили ва адабиёти) 37 ЎзМУ
59 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (Инглиз тили ва адабиёти) 381 ЎзДЖТУ
60 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (Инглиз тили ва адабиёти) 1 ФарДУ
61 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (Инглиз тили ва адабиёти) 1 ҚҚДУ
62 5111400 Инглиз тили ва адабиёти 1 ЖизДПИ
63 5111400 Инглиз тили ва адабиёти 1 НукДПИ
64 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (Инглиз тили ва адабиёти) 1 НавДПИ
65 5111400 Инглиз тили ва адабиёти 81 ТДПУ
66 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (Инглиз тили ва адабиёти) 1 ҚўқДПИ
67 5111401 Немис тили ва адабиёти 3 ТДПУ
68 5111500 Чақириққача ҳарбий таълим 2 ФарДУ
69 5111500 Чақириққача ҳарбий таълим 18 ТДПУ
70 5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 2 ТИУ
71 5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 4 ЎзМУ
72 5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 16 ТДПУ
73 5111700 Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш 1 БухДУ
74 5111700 Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш 1 НамДУ
75 5111700 Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш 41 ТДПУ
76 5111700 Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш 1 ҚўқДПИ
77 5111800 Мактабгача таълим 28 ТДПУ
78 5111900 Дефектология 66 ТДПУ
79 5112000 Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият (хотин-қизлар спорт йўналиши ҳам) 1 СамДУ
80 5112000 Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият (хотин-қизлар спорт йўналиши ҳам) 13 ТДПУ
81 5112000 Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият (хотин-қизлар спорт йўналиши ҳам) 6 ТДПУ
82 5112100 Меҳнат таълими 12 ТДПУ
83 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (ўзбек тили) 13 ТДЎТАИ
84 5120100 инглиз тили 24 ЎзМУ
85 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (француз тили) 5 ЎзМУ
86 5120100 рус тили 10 ЎзМУ
87 5120100 Немис тили 5 ЎзМУ
88 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (инглиз тили) 54 ЎзДЖТУ
89 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (немис тили) 9 ЎзДЖТУ
90 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (француз тили) 4 ЎзДЖТУ
91 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (испан тили) 11 ЎзДЖТУ
92 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (рус тили) 17 ЎзДЖТУ
93 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (хитой тили) 27 ЎзДЖТУ
94 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (япон тили) 6 ЎзДЖТУ
95 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (тиллар бўйича) 107 ТДШИ
96 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (инглиз тили) 1 СамДЧТИ
97 5120111 Филология ва тилларни ўқитиш (мумтоз Қишлоқогия) 3 ТДШИ
98 5120200 Таржима наҳарияси ва амалиёти (тиллар бўйича) 3 ТДШИ
99 5120300 Тарих (Ислом тарихи ва манбашунослиги) 3 ТИУ
100 5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 13 ЎзМУ
101 5120300 Таржима наҳарияси ва амалиёти (тиллар бўйича) 19 ЎзДЖТУ
102 5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 16 ТДШИ
103 5120400 Археология 2 ЎзМУ
104 5120500 Фалсафа 6 ЎзМУ
105 5120600 Диншунослик 9 ТИУ
106 5120700 Жаҳон сиёсати (минтақалар бўйича) 15 ТДШИ
107 5120700 Жаҳон сиёсати (минтақалар бўйича) 20 ЖИДУ
108 5120800 Шарқ фалсафаси ва маданияти 3 ТДШИ
109 5130100 Математика 8 ЎзМУ
110 5130200 Амалий математика ва информатика 12 ЎзМУ
111 5140100 Биология (турлар бўйича) 27 ЎзМУ
112 5140200 Физика 8 ЎзМУ
113 5140300 Механика 5 ЎзМУ
114 5140400 Aстрономия 3 ЎзМУ
115 5140500 Кимё 14 ЎзМУ
116 5140600 География 5 ЎзМУ
117 5140700 Гидрометеорология 6 ЎзМУ
118 5140800 Геология 17 ЎзМУ
119 5140900 Геофизика 6 ЎзМУ
120 5140900 Касб таълими: Технологик машинаҳар ва жиҳозлар 6 ТДТУ
121 5140900 Касб таълим: Сув хўжалиги ва мелиорация 1 ТИҚХММИ
122 5140900 Касб таълим: қишлоқ хўжалиги механизациялаш 4 ТИҚХММИ
123 5141000 Тупроқшунослик 8 ЎзМУ
124 5141100 Гидрология (тармоқлар бўйича) 6 ЎзМУ
125 5150200 Санъатшунослик (тасвирий ва амалий санъат) 17 МРДИ
126 5150200 Санъатшунослик (музей иши ва маданий мерос объектларини сақлаш) 8 МРДИ
127 5150200 Санъатшунослик (театршунослик) 4 ЎзДСМИ
128 5150200 Санъатшунослик (театршунослик) (рус) 5 ЎзДСМИ
129 5150200 Санъатшунослик (саҳна ва экран санъати драматургияси) 2 ЎзДСМИ
130 5150200 Санъатшунослик (мусиқашунослик) 6 ЎзДК
131 5150300 Драматик театр ва кино актёрлиги санъати 6 ЎзДСМИ
132 5150300 Мусиқий театр актёрлиги санъати 2 ЎзДСМИ
133 5150300 Қўғирчоқ театр актёрлиги санъати (рус гуруҳи) 7 ЎзДСМИ
134 5150300 Қўғирчоқ театр актёрлиги санъати (ўзбек гуруҳи) 3 ЎзДСМИ
135 5150300 Эстрада актёрлиги санъати (рус гуруҳи) 7 ЎзДСМИ
136 5150400 Мусиқий театр режиссёрлиги 2 ЎзДСМИ
137 5150400 Эстрада ва оммавий томошаҳар режиссёрлиги 7 ЎзДСМИ
138 5150400 Режиссёрлик (Телевидение ва радио режиссёрлиги) 5 ЎзДСМИ
139 5150400 Теноген санъат(кино,телевидение ва радио-овоз режиссёрлиги) 3 ЎзДСМИ
140 5150500 Кино-телеоператорлик 2 ЎзДСМИ
141 5150500 Дирижёрлик (академик хор дирижёрлиги) 5 ЎзДК
142 5150600 Вокал жамолар рахбари 5 ЎзДК
143 5150600 Вокал жамолар рахбари 5 ЎзДК
144 5150600 Вокал жамолар рахбари 7 ЎзДК
145 5150700 чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 13 ЎзДК
146 5150700 чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 6 ЎзДК
147 5150700 чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 6 ЎзДК
148 5150700 чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 6 ЎзДК
149 5150700 чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 6 ЎзДК
150 5150700 чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 6 ЎзДК
151 5150800 Рангтасвир (дастгоҳли) 3 МРДИ
152 5150800 Рангтасвир (маҳобатли рангтасвир) 4 МРДИ
153 5150800 Рангтасвир (театр безаги) 3 МРДИ
154 5150800 Рангтасвир (фильмнинг тасвирий ечими) 2 МРДИ
155 5150900 Дизайн (турлари бўйича) 18 ТДТУ
156 5150900 Дизайн (турлари бўйича) 8 ТАҚИ
157 5150900 Дизайн (турлари бўйича) 9 МРДИ
158 5150900 Дизайн (турлари бўйича) 9 МРДИ
159 5150900 Дизайн (турлари бўйича) 20 МРДИ
160 5150900 Дизайн (турлари бўйича) 8 МРДИ
161 5150900 Дизайн (турлари бўйича) 28 ТТЕСИ
162 5151000 Графика (дастгоҳ ва китоб графикаси) 8 МРДИ
163 5151000 Графика (хаттотлик ва миниатюра) 6 МРДИ
164 5151100 Хайкалқарошлик (Хайкалқарошлик) 2 МРДИ
165 5151200 Санъатшунослик (хореография бўйича) 8 ТДМРХОМ
166 5151200 Амалий санъат (амалий санъат аҳарлари) 4 МРДИ
167 5151200 Амалий санъат (амалий санъат аҳарлари) 1 МРДИ
168 5151200 Амалий санъат (амалий санъат аҳарлари) 4 МРДИ
169 5151300 Хореография (турлари бўйича) 13 ТДМРХОМ
170 5151400 Техноген санъат (турлари бўйича) 6 ЎзДК
171 5151600 Халқ ижодиёти (турлари бўйича) 4 ЎзДСМИ
172 5151600 Халқ ижодиёти (турлари бўйича) 3 ЎзДСМИ
173 5151600 Халқ ижодиёти (турлари бўйича) 1 ЎзДСМИ
174 5151600 Халқ ижодиёти (турлари бўйича) 4 ЎзДСМИ
175 5151700 Маданият ва санъат муассасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш 21 ЎзДСМИ
176 5210100 Социология 11 ЎзМУ
177 5210200 Психология (фаолият турлари буйича) 1 БухДУ
178 5210200 Психология (фаолият турлари буйича) 1 ТИУ
179 5210200 Психология (фаолият турлари буйича) 37 ЎзМУ
180 5210200 Психология (фаолият турлари буйича) 25 ТДПУ
181 5210200 Психология (фаолият турлари буйича) 13 ЎзДЖТИ
182 5220100 Журналистика (фаолият турлари бўйича) 15 ЎзМУ
183 5220300 Архившунослик 3 ЎзМУ
184 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 23 ЎзМУ
185 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 96 ТДИУ
186 5230100 Журналистика (фаолият турлари бўйича) 27 ЎзДЖТУ
187 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 1 ФарПИ
188 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 4 ТДАУ
189 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 1 ҚарМИИ
190 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 15 ТИҚХММИ
191 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 10 ТТЙТМИ
192 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 1 БухМТИ
193 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 14 ТДТУ
194 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 22 ТДИУ
195 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 4 ТТЕСИ
196 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 18 ТМИ
197 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 15 ТКТИ
198 5230200 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 9 ТИҚХММИ
199 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 27 ТТЙТМИ
200 5230400 Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар буйича) 14 ТДТУ
201 5230400 Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар буйича) 51 ТДИУ
202 5230400 Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар буйича) 1 ТДАУ
203 5230600 Молия 1 ҚҚДУ
204 5230600 Молия 1 ҚарМИИ
205 5230600 Молия 105 ТМИ
206 5230700 Банк иши 74 ТДИУ
207 5230700 Банк иши 1 СамИСИ
208 5230700 Банк иши 73 ТМИ
209 5230800 Солиқлар ва солиққа тортиш 22 СА
210 5230800 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 72 ТДИУ
211 5230800 Солиқлар ва солиққа тортиш 33 ТМИ
212 5230900 Солиқлар ва солиққа тортиш 14 ТДИУ
213 5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 8 ТТЕСИ
214 5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 39 ТМИ
215 5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 4 ТДАУ
216 5230900 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 13 ТИҚХММИ
217 5230900 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) 29 ТИҚХММИ
218 5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 7 ТТЙТМИ
219 5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 1 СамИСИ
220 5231001 Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти ва мамлакатшунослик (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 24 ТДШИ
221 5231100 Жаҳон иқтисодиёти ва Халқаро иқтисодий муносабатлар 2 ТИУ
222 5231100 Жаҳон иқтисодиёти ва Халқаро иқтисодий муносабатлар 18 ЖИДУ
223 5231200 Суғурта иши 15 ТМИ
224 5231300 Пенсия иши 22 ТМИ
225 5231400 Статистика (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 32 ТДИУ
226 5231500 Баҳолаш иши 16 ТМИ
227 5231600 Меҳнат иқтисодиёт ва социологияси 9 ТДИУ
228 5231700 Кадрлар менежменти 12 ТДИУ
229 5231800 Кадрлар менежменти 9 ЎзМУ
230 5231900 Корпоратив бошқарув 6 ТДИУ
231 5240100 Юриспруденция (фаолият турлари бўйича) 3 ҚҚДУ
232 5240100 Юриспруденция (фаолият турлари бўйича) 29 ЖИДУ
233 5240100 Юриспруденция (фаолият турлари бўйича) 91 ТДЮУ
234 5310100 Энергетика (тармоқлар бўйича) 35 ТДТУ
235 5310200 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 33 ТДТУ
236 5310200 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 14 ТИҚХММИ
237 5310200 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 11 ТТЙТМИ
238 5310300 Металлургия 12 ТДТУ
239 5310400 Авиасозлик ва ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш 10 ТДТУ
240 5310500 Автомобилсозлик ва тракторсозлик 6 ТДТУ
241 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 1 ЖизПИ
242 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 14 ТДТУ
243 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 50 ТАЙЛҚЭИ
244 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 2 ТТЙТМИ
245 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 5 ТТЙТМИ
246 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 8 ТТЙТМИ
247 5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 51 ТДТУ
248 5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 6 ТДТУ
249 5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 9 ТТЙТМИ
250 5310800 Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бўйича) 34 ТДТУ
251 5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 62 ТДТУ
252 5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 34 ТКТИ
253 5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 1 АндМИ
254 5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 36 ТДТУ
255 5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 25 ТТЕСИ
256 5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 29 ТКТИ
257 5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 14 ТТЙТМИ
258 5311500 Геодезия, картография ва кадастр (тармоқлар бўйича) 16 ЎзМУ
259 5311500 Геодезия, картография ва кадастр (тармоқлар бўйича) 20 ТДТУ
260 5311500 Геодезия, картография ва кадастр (тармоқлар бўйича) 11 ТАҚИ
261 5311500 Геодезия, картография ва кадастр (тармоқлар бўйича) 13 ТИҚХММИ
262 5311600 Кончилик иши (фаолият турлари буйича) 5 ТДТУ
263 5311600 Кончилик иши (фаолият турлари буйича) 1 ТДТУ ОФ
264 5311700 Фойдали қазилма конлари геологияси, қидирув ва разведкаси (каттик фойдали қазилма) 15 ТДТУ
265 5311700 Фойдали қазилма конлари геологияси, қидирув ва разведкаси (кон турлари бўйича) 2 ҚарМИИ
266 5311800 Гидрогеология ва муҳандислик геологияси 6 ТДТУ
267 5311900 Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш 6 ҚарМИИ
268 5320100 Материалшунослик ва янги материаллар технологияси 10 ТДТУ
269 5320200 Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш 32 ТДТУ
270 5320300 Технологик машинаҳар ва жиҳозлар (озик овкат технологияси) 4 ТДТУ
271 5320300 Технологик машинаҳар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 17 ТДТУ
272 5320300 Технологик машинаҳар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 26 ТТЕСИ
273 5320300 Кимёвий технология жараёнлари ва аппаратлар 19 ТКТИ
274 5320300 Ёғочсозлик саноати технологияси машина ва жиҳозлари 12 ТКТИ
275 5320300 Целлюлоза қоғоз и/ч технологияси 8 ТКТИ
276 5320300 Озиқ-овқат саноати машина ва жиҳозлари 15 ТКТИ
277 5320300 Технологик машинаҳар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 3 ҚарМИИ
278 5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 2 ЖизПИ
279 5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 36 ТТЕСИ
280 5320400 Ноорганик моддаҳар ва минерал ўғитлар кимёвий технологияси 25 ТКТИ
281 5320400 Силикат ва қийин эрийдиган нометалл материаллар технологияси 1 ТКТИ
282 5320400 Асосий органик синтез кимёвий технологияси 41 ТКТИ
283 5320400 Каучук ва резина кимёвий технологияси 3 ТКТИ
284 5320400 қурилиш материаллари кимёвий технологияси 3 ТКТИ
285 5320400 Кимёвий материаллар қаршилиги ва коррозиядан сақлаш 1 ТКТИ
286 5320400 Юқори молекуляр бирикмаҳар ва пластмасса кимё технологияси 8 ТКТИ
287 5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 1 ҚарМИИ
288 5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 1 ТДТУ ОФ
289 5320500 Биотехнология (тармоқлар бўйича) 12 ТДТУ
290 5320500 Биотехнология (тармоқлар бўйича) 42 ТКТИ
291 5320500 Биотехнология (тармоқлар бўйича) 4 ТошФармИ
292 5320800 Матбаа ва қадоқлаш жараёнлари технологияси 26 ТТЕСИ
293 5320900 Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 128 ТТЕСИ
294 5321000 Дон маҳсулотларини сақлаш ва дастлабкиқишлоқ бериш технологияси 16 ТКТИ
295 5321000 Ёғ-мойлар технологияси 16 ТКТИ
296 5321000 қанд ва бижғиш маҳсулотлари технологияси 3 ТКТИ
297 5321000 Озиқ-овқат хавфсизлиги 34 ТКТИ
298 5321000 Гўшт, сут, консерваланган Озиқ-овқат маҳ-тлари тех-си 11 ТКТИ
299 5321000 Озиқ-овқат технологияси (маҳсулот турлари бўйича) 1 ҚарМИИ
300 5321200 Табиий толаҳарни дастлабки ишлаш технологияси 19 ТТЕСИ
301 5321300 Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси 196 ТКТИ
302 5321400 Нефть-газкимё саноати технологияси 1 БухМТИ
303 5321600 Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари 2 БухМТИ
304 5330100 Ахборот тизимларининг математик ва дастурий таъминоти 5 ЎзМУ
305 5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар бўйича) 1 ТИУ
306 5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар бўйича) 10 ЎзМУ
307 5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар бўйича) 19 ТДТУ
308 5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар бўйича) 29 ТДИУ
309 5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар бўйича) 8 ТТЙТМИ
310 5330300 Ахборот хавфсизлиги 4 ЎзМУ
311 5330500 Компьютер инжиниринг (Компьютери инжиниринг, АТ-сервис, Ахборот хавфсизлиги, Мультимедия технологиялари) 134 ТАТУ
312 5330500 Компьютер инжиниринг (Компьютери инжиниринг, АТ-сервис, Ахборот хавфсизлиги, Мультимедия технологиялари) 1 ТАТУ ФФ
313 5330501 Компьютер инжиниринг (Компьютери инжиниринг, АТ-сервис, Ахборот хавфсизлиги, Мультимедия технологиялари) 1 ТАТУ ҚФ
314 5330600 Дастурий инжиниринг 25 ТАТУ
315 5330600 Дастурий инжиниринг 1 ТАТУ ҚФ
316 5340100 Архитектура 2 ТАҚИ
317 5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши 31 ТАҚИ
318 5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши (темир йўл бинолари) 23 ТТЙТМИ
319 5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши (темир йўл) 2 ТТЙТМИ
320 5340300 Шаҳар қурилиши ва хўжалиги 4 ТАҚИ
321 5340400 муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи (турлари бўйича) 1 ЖизПИ
322 5340400 муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи (турлари бўйича) 1 НамМҚИ
323 5340400 муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи (турлари бўйича) 1 СамДАҚИ
324 5340400 муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи (турлари бўйича) 18 ТАҚИ
325 5340400 муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи (турлари бўйича) 12 ТТЙТМИ
326 5340500 қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш (турлари бўйича) 1 НамМҚИ
327 5340500 қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш (турлари бўйича) 1 СамДАҚИ
328 5340500 қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш (турлари бўйича) 10 ТАҚИ
329 5340600 Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (темир йўллар) 3 ЖизПИ
330 5340600 Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (темир йўллар) 11 ТАЙЛҚЭИ
331 5340600 Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (темир йўллар) 16 ТТЙТМИ
332 5340700 Гидротехника қурилиши (сув хўжалигида) 14 ТАҚИ
333 5340800 Автомобиль йўллари ва аэродромлар 1 ЖизПИ
334 5340800 Автомобиль йўллари ва аэродромлар 1 СамДАҚИ
335 5340800 Автомобиль йўллари ва аэродромлар 24 ТАЙЛҚЭИ
336 5341000 қишлоқ ҳудудларини архитектура-лойиҳавий ташкил этиш 2 НамМҚИ
337 5341000 қишлоқ ҳудудларини архитектура-лойиҳавий ташкил этиш 14 ТАҚИ
338 5341100 Қиймат инженеринги 8 ТАҚИ
339 5350100 Телекоммуникация технологиялари (телекоммуникациялар, телерадиоэшиттириш, мобиль тизимлар) 127 ТАТУ
340 5350100 Телекоммуникация технологиялари (телекоммуникациялар, телерадиоэшиттириш, мобиль тизимлар) 11 ТТЙТМИ
341 5350100 Телекоммуникация технологиялари (телекоммуникациялар, телерадиоэшиттириш, мобиль тизимлар) 1 ТАТУ ФФ
342 5350200 Телевизион технологиялари ("Аудиовизуал технологиялар", "Телестудия тизимлари ва иловалари") 53 ТАТУ
343 5350300 Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида иқтисодиёт ва менежмент 24 ТАТУ
344 5350400 Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида касб таълими 5 ТАТУ
345 5350500 Почта алоқаси технологияси 17 ТАТУ
346 5350600 Ахборотлаштириш ва кутубхонашунослик 26 ТАТУ
347 5350700 Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар (Радиотехникада) 15 ТДТУ
348 5350700 Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар (Авиацияда) 14 ТДТУ
349 5380100 Касб таълими (Даволаш иши) 30 ТТА
350 5410100 Агрокимё ва агротупроқшунослик 3 ТДАУ
351 5410200 Агрономия (дехқончилик маҳсулотлари бўйича) 12 ТДАУ
352 5410300 Ўсимликлар ҳимояси ва карантин 1 АндҚХИ
353 5410300 Ўсимликлар ҳимояси ва карантин 33 ТДАУ
354 5410400 қишлоқ хўжалиги экинлари cелекцияси ва уруғчилиги 5 ТДАУ
355 5410500 қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки қайта ишлаш технологияси 8 ТДАУ
356 5410500 қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки қайта ишлаш технологияси 1 ҚарМИИ
357 5410600 Зоотехния (турлар бўйича) 13 ТДАУ
358 5410700 Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш 1 ТИҚХММИ БФ
359 5410800 Ўрмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш 22 ТДАУ
360 5410900 Ипакчилик 6 ТДАУ
361 5411000 Мева сабзавотчилик ва узумчилик 19 ТДАУ
362 5411100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси 4 ТДАУ
363 5420100 қишлоқ хўжалигида менежмент 1 СамҚХИ
364 5420100 қишлоқ хўжалигида менежмент 59 ТДАУ
365 5430100 қишлоқ хўжалигини механизацялаштириш 1 СамҚХИ
366 5430100 қишлоқ хўжалигини механизацялаштириш 17 ТИҚХММИ
367 5440100 Ветеринария 1 СамҚХИ
368 5441800 Гидрология (сув омборлари) 6 ТИҚХММИ
369 5450400 Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш 1 ҚарМИИ
370 5510100 Даволаш иши 1 АндДТИ
371 5510100 Даволаш иши 3 СамДТИ
372 5510100 Даволаш иши 72 ТТА
373 5510100 Даволаш иши 30 ТПТИ
374 5510100 Даволаш иши 1 ТТА УФ
375 5510200 Педиатрия иши 1 СамДТИ
376 5510200 Педиатрия иши 109 ТПТИ
377 5510300 Тиббий- профилактика иши 17 ТТА
378 5510300 Тиббий- профилактика иши 2 ТПТИ НФ
379 5510400 стоматология 5 АндДТИ
380 5510400 Стоматология 5 БухДТИ
381 5510400 Стоматология 7 СамДТИ
382 5510400 Стоматология 95 ТДСИ
383 5510400 Стоматология 1 ТПТИ НФ
384 5510500 Фармация 55 ТошФармИ
385 5510600 Саноат фармацияси 40 ТошФармИ
386 5510700 Олий ҳамширалик иши 19 ТТА
387 5510700 Олий ҳамширалик иши 17 ТПТИ
388 5520100 Ижтимоий иш (фаолиятнинг турли соҳалари бўйича) 14 ЎзМУ
389 5520101 Ижтимоий иш (пенсия таъминоти) 7 ЎзМУ
390 5521800 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 16 ТИҚХММИ
391 5580700 Гидротехника қурилиши (сув хўжалигида) 15 ТИҚХММИ
392 5580900 Кўчмас мулк экпертизаси ва уни бошқариш 4 ТАҚИ
393 5610100 Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича ) 1 ЖизПИ
394 5610100 Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича ) 81 ТДИУ
395 5610100 Сервис (уй-жой ва коммунал, маиший хизматлар) 2 ТАҚИ
396 5610200 Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш 30 ТДИУ
397 5610200 Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш 1 УрДУ
398 5610400 Ижтимоий маданий фаолият 1 НамДУ
399 5610501 Спорт фаолияти: баскетбол 2 ЎзДЖТИ
400 5610502 Спорт фаолияти: бокс 6 ЎзДЖТИ
401 5610503 Спорт фаолияти: воллейбол 1 ЎзДЖТИ
402 5610505 Спорт фаолияти: гимнастика 32 ЎзДЖТИ
403 5610506 Спорт фаолияти: сузиш 10 ЎзДЖТИ
404 5610507 Спорт фаолияти: енгил атлетика 16 ЎзДЖТИ
405 5610508 Спорт фаолияти: Қўл тўпи 2 ЎзДЖТИ
406 5610510 Спорт фаолияти: оғир атлетика 2 ЎзДЖТИ
407 5610511 Спорт фаолияти: эшкак эшиш 1 ЎзДЖТИ
408 5610512 Спорт фаолияти: теннис 7 ЎзДЖТИ
409 5610513 Спорт фаолияти: футбол 22 ЎзДЖТИ
410 5610514 Спорт фаолияти: бадиий гимнастика 14 ЎзДЖТИ
411 5610515 Спорт фаолияти: дзю-до 6 ЎзДЖТИ
412 5610516 Спорт фаолияти: эркин ва юнон-рум кураши 2 ЎзДЖТИ
413 5610517 Спорт фаолияти: белбоғли кураш 3 ЎзДЖТИ
414 5610518 Спорт фаолияти: таэквондо (WTF) 5 ЎзДЖТИ
415 5610519 Спорт фаолияти: самбо 3 ЎзДЖТИ
416 5610520 Спорт фаолияти: кураш 1 ЎзДЖТИ
417 5610537 Спорт фаолияти: бадминтон 2 ЎзДЖТИ
418 5610600 Хизмат кўрсатиш техника ва технологияси (хизмат кўрсатиш тарқоқлари бўйича) 26 ТДТУ
419 5610600 Хизмат кўрсатиш техника ва технологияси (хизмат кўрсатиш тарқоқлари бўйича) 13 ТТЕСИ
420 5610600 Хизмат кўрсатиш техника ва технологияси (хизмат кўрсатиш тарқоқлари бўйича) 10 ТТЙТМИ
421 5620100 Ташишларни ташкил этиш ва транспорт логистикаси 33 ТАЙЛҚЭИ
422 5620100 Ташишларни ташкил этиш ва транспорт логистикаси 18 ТТЙТМИ
423 5620200 ҳаводаги ҳаракатни бошқариш 13 ТДТУ
424 5620700 Ер тузиш ва ер кадастри 32 ТИҚХММИ
425 5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) 14 ТДТУ
426 5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) 15 ТКТИ
427 5640100 ҳаётий фаолият хавфсизлиги 24 ТДТУ
428 5640100 Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги 8 ТКТИ
429 5650100 Ирригация тарқоқлари сув энергиясидан фойдаланиш 11 ТИҚХММИ
430 5650200 Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш 57 ТИҚХММИ
431 5650300 Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш 32 ТИҚХММИ
432 5650300 Қишлоқ хўжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш 12 ТИҚХММИ
433 5650700 Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш 24 ТИҚХММИ
434 5860100 ҳаётий фаолият хавфсизлиги 3 ТИҚХММИ
Саҳифалар: 1 - 434     Барчаси: 434 та
Битта саҳифада барчаси кўрчатилган.