2017-2018 ЎҚУВ ЙИЛИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИ КУРСЛАРИДА ТАҲСИЛ ОЛАЁТГАН ТАЛАБАЛАР СТАТИСТИКАСИ

ДИҚҚАТ!!!
Маълумотлар (2018 йил апрел ҳолатига) Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасалари томонидан расмий хат билан тақдим этилган.
Шу муносабат билан рақамларда ўзгаришлар бўлиши мумкин.

Фарғона вилояти - Бакалавриатура

Шифр Номи Битирувчилар ОТМ
1 5350500 Почта алоқаси технологияси 1 ТАТУ
2 5350600 Ахборотлаштириш ва кутубхонашунослик 1 ТАТУ
3 5350700 Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар (Авиацияда) 3 ТДТУ
4 5380100 Касб таълими (Даволаш иши) 5 ТТА
5 5410100 Агрокимё ва агротупроқшунослик 2 ТДАУ
6 5410200 Агрономия (дехқончилик маҳсулотлари бўйича) 24 АндҚХИ
7 5410200 Агрономия (дехқончилик маҳсулотлари бўйича) 7 ТДАУ
8 5410300 Ўсимликлар ҳимояси ва карантин 16 АндҚХИ
9 5410300 Ўсимликлар ҳимояси ва карантин 7 ТДАУ
10 5410400 қишлоқ хўжалиги экинлари cелекцияси ва уруғчилиги 17 АндҚХИ
11 5410400 қишлоқ хўжалиги экинлари cелекцияси ва уруғчилиги 5 ТДАУ
12 5410500 қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки қайта ишлаш технологияси 70 ФарПИ
13 5410500 қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки қайта ишлаш технологияси 4 АндҚХИ
14 5410500 қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки қайта ишлаш технологияси 4 ТДАУ
15 5410600 Зоотехния (турлар бўйича) 5 ТДАУ
16 5410800 Ўрмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш 4 ТДАУ
17 5410900 Ипакчилик 3 ТДАУ
18 5411000 Мева сабзавотчилик ва узумчилик 8 АндҚХИ
19 5411000 Мева сабзавотчилик ва узумчилик 5 ТДАУ
20 5420100 қишлоқ хўжалигида менежмент 1 СамҚХИ
Саҳифалар: 341 - 360     Барчаси: 421 та