2017-2018 ЎҚУВ ЙИЛИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИ КУРСЛАРИДА ТАҲСИЛ ОЛАЁТГАН ТАЛАБАЛАР СТАТИСТИКАСИ

ДИҚҚАТ!!!
Маълумотлар (2018 йил апрел ҳолатига) Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасалари томонидан расмий хат билан тақдим этилган.
Шу муносабат билан рақамларда ўзгаришлар бўлиши мумкин.

Қорақалпоғистон Республикаси - Бакалавриатура

Шифр Номи Битирувчилар ОТМ
1 5111200 Ўзбек тили ва адабиёти 21 НавДПИ
2 5111204 Ўзбек тили ва адабиёти 9 ТДЎТАИ
3 5340800 Автомобиль йўллари ва аэродромлар 9 ТАЙЛҚЭИ
4 5340800 Автомобиль йўллари ва аэродромлар 48 ҚҚДУ
5 5410100 Агрокимё ва агротупроқшунослик 1 ТДАУ
6 5410100 Агрокимё ва агротупроқшунослик 37 ТДАУ НФ
7 5410200 Агрономия (дехқончилик маҳсулотлари бўйича) 1 ТДАУ
8 5410200 Агрономия (дехқончилик маҳсулотлари бўйича) 49 ТДАУ НФ
9 5330400 АКТ соҳасида Касбий таълим 18 ТАТУ НФ
10 5130200 Амалий математика ва информатика 28 ҚҚДУ
11 5340100 Архитектура 1 СамДАҚИ
12 5340100 Архитектура 40 ТАҚИ
13 5340100 Архитектура 51 ҚҚДУ
14 5320400 Асосий органик синтез кимёвий технологияси 2 ТКТИ
15 5330100 Ахборот тизимларининг математик ва дастурий таъминоти 2 ЎзМУ
16 5350600 Ахборотлаштириш ва кутубхонашунослик 1 ТАТУ
17 5230700 Банк иши 3 ТМИ
18 5230700 Банк иши 4 ТДИУ
19 5150100 Бастакорлик санъати 2 ЎзДК
20 5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши 59 ТАҚИ
Саҳифалар: 1 - 20     Барчаси: 295 та