2017-2018 ЎҚУВ ЙИЛИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИ КУРСЛАРИДА ТАҲСИЛ ОЛАЁТГАН ТАЛАБАЛАР СТАТИСТИКАСИ

ДИҚҚАТ!!!
Маълумотлар (2018 йил апрел ҳолатига) Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасалари томонидан расмий хат билан тақдим этилган.
Шу муносабат билан рақамларда ўзгаришлар бўлиши мумкин.

Бухоро вилояти - Бакалавриатура

Шифр Номи Битирувчилар ОТМ
1 5111000 Касб таълими (аграномия) 14 БухДУ
2 5111000 Касб таълими (5150900-Дизайн (либос ва газламалар)) 1 МРДИ
3 5111000 Касб таълими :Автомобиль йуллари ва аэродромлар 4 ТАЙЛҚЭИ
4 5111000 Касб таълими (Молия) 1 ТМИ
5 5111000 Касб таълими (Бухгалтерия ҳисоби ва аудит) 1 ТМИ
6 5111000 Касб таълими (фармация) 1 ТошФармИ
7 5111000 Касб таълими (ветеринария) 1 СамҚХИ
8 5111000 Касб таълими:(5151700- Маданият ва санъат муассасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш 1 ЎзДСМИ
9 5111000 Касб таълими (спорт фаолияти (фаолият турлари бўйича) 4 ЎзДЖТИ
10 5111000 Касб таълими (5340600-Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (темир йўллар)) 3 ТТЙТМИ
11 5111000 Касб таълими (Сув хўжалиги ва мелиорация) 17 ТИҚХММИ БФ
12 5111003 Тиббий педагогика 26 БухДТИ
13 5111011 Касб таълими( Дизайн) 2 ТДПУ
14 5111012 Касб таълими: енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси 1 ТТЕСИ
15 5111017 Касб таълими (иқтисодиёт) 16 БухДУ
16 5111017 Касб таълими (иқтисодиёт) 1 АндҚХИ
17 5111018 Касб таълими (информатика ва ахборот технологиялари) 23 БухДУ
18 5111018 Касб таълими (информатика ва ахборот технологиялари) 19 БухМТИ
19 5111018 Касб таълими (информатика ва ахборот технологиялари) 1 ТДИУ
20 5111019 Касб таълими:Кимёвий технология 18 БухМТИ
Саҳифалар: 21 - 40     Барчаси: 382 та