2017-2018 ЎҚУВ ЙИЛИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИ КУРСЛАРИДА ТАҲСИЛ ОЛАЁТГАН ТАЛАБАЛАР СТАТИСТИКАСИ

ДИҚҚАТ!!!
Маълумотлар (2018 йил апрел ҳолатига) Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасалари томонидан расмий хат билан тақдим этилган.
Шу муносабат билан рақамларда ўзгаришлар бўлиши мумкин.

Бухоро вилояти - Бакалавриатура

Шифр Номи Битирувчилар ОТМ
1 5110100 Математика ўқитиш методикаси 4 ЖизДПИ
2 5110100 Математика ўқитиш методикаси 27 НукДПИ
3 5110100 Математика ўқитиш методикаси 1 НавДПИ
4 5110200 Физика ва астрономия ўқитиш методикаси 2 ЖизДПИ
5 5110200 Физика ва астрономия ўқитиш методикаси 10 НукДПИ
6 5110200 Физика ва астрономия ўқитиш методикаси 2 НавДПИ
7 5110300 Кимё ўқитиш методикаси 9 НукДПИ
8 5110300 Кимё ўқитиш методикаси 1 ТДПУ
9 5110400 Биология ўқитиш методикаси 1 ЖизДПИ
10 5110400 Биология ўқитиш методикаси 19 НукДПИ
11 5110400 Биология ўқитиш методикаси 1 ТДПУ
12 5110500 География ўқитиш методикаси 5 НукДПИ
13 5110600 Тарих ўқитиш методикаси 19 НукДПИ
14 5110700 Информатика ўқитиш методикаси 1 ЖизДПИ
15 5110700 Информатика ўқитиш методикаси 9 НукДПИ
16 5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 32 БухДУ
17 5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 1 НукДПИ
18 5110900 Педагогика ва психология 34 БухДУ
19 5110900 Педагогика ва психология 1 ЖизДПИ
20 5110900 Педагогика ва психология 2 НукДПИ
21 5111000 Касб таълими (аграномия) 14 БухДУ
22 5111000 Касб таълими (5150900-Дизайн (либос ва газламалар)) 1 МРДИ
23 5111000 Касб таълими :Автомобиль йуллари ва аэродромлар 4 ТАЙЛҚЭИ
24 5111000 Касб таълими (Молия) 1 ТМИ
25 5111000 Касб таълими (Бухгалтерия ҳисоби ва аудит) 1 ТМИ
26 5111000 Касб таълими (фармация) 1 ТошФармИ
27 5111000 Касб таълими (ветеринария) 1 СамҚХИ
28 5111000 Касб таълими:(5151700- Маданият ва санъат муассасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш 1 ЎзДСМИ
29 5111000 Касб таълими (спорт фаолияти (фаолият турлари бўйича) 4 ЎзДЖТИ
30 5111000 Касб таълими (5340600-Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (темир йўллар)) 3 ТТЙТМИ
31 5111000 Касб таълими (Сув хўжалиги ва мелиорация) 17 ТИҚХММИ БФ
32 5111003 Тиббий педагогика 26 БухДТИ
33 5111011 Касб таълими( Дизайн) 2 ТДПУ
34 5111012 Касб таълими: енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси 1 ТТЕСИ
35 5111017 Касб таълими (иқтисодиёт) 16 БухДУ
36 5111017 Касб таълими (иқтисодиёт) 1 АндҚХИ
37 5111018 Касб таълими (информатика ва ахборот технологиялари) 23 БухДУ
38 5111018 Касб таълими (информатика ва ахборот технологиялари) 19 БухМТИ
39 5111018 Касб таълими (информатика ва ахборот технологиялари) 1 ТДИУ
40 5111019 Касб таълими:Кимёвий технология 18 БухМТИ
41 5111022 Касб таълими (5410500-қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш технологияси) 2 ТДАУ
42 5111025 Касб таълими:Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлариштириш 16 БухМТИ
43 5111026 Касб таълими: менежмент 17 БухМТИ
44 5111046 Касб таълими: амалий санъат 18 БухДУ
45 5111047 Касб таълими (Компьютер графикаси ва дизайн) 5 ТДПУ
46 5111058 Касб таълими: электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари 14 БухМТИ
47 5111059 Касб таълими:Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари 18 БухМТИ
48 5111060 Касб таълими: нефть-газкимё саноати технологияси 19 БухМТИ
49 5111100 Мусиқий таълим 30 БухДУ
50 5111100 Мусиқий таълим 4 НукДПИ
51 5111200 Ўзбек тили ва адабиёти 2 ЖизДПИ
52 5111200 Ўзбек тили ва адабиёти 30 НукДПИ
53 5111204 Ўзбек тили ва адабиёти 10 ТДЎТАИ
54 5111300 Она тили ва адабиёти (Рус тили ва адабиёти ўзга тилли гурухларда) 47 БухДУ
55 5111300 Она тили ва адабиёти (Рус тили ва адабиёти ўзга тилли гурухларда) 2 ЎзМУ
56 5111300 Она тили ва адабиёти (Рус тили ва адабиёти ўзга тилли гурухларда) 2 ЎзДЖТУ
57 5111300 Она тили ва адабиёти (Рус тили ва адабиёти ўзга тилли гурухларда) 3 ЖизДПИ
58 5111300 Рус тили ва адабиёти (ўзга тилли гурухларда) 2 НукДПИ
59 5111301 Рус тили ва адабиёти (ўзга тилли гурухларда) 6 НукДПИ
60 5111306 Она тили ва адабиёти (Рус тили ва адабиёти ўзга тилли гурухларда) 2 ГулДУ
61 5111400 Хорижий тил ва адабиёти 60 БухДУ
62 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (Инглиз тили ва адабиёти) 1 ГулДУ
63 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (Инглиз тили ва адабиёти) 1 ЎзМУ
64 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (Инглиз тили ва адабиёти) 48 ЎзДЖТУ
65 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (Инглиз тили ва адабиёти) 1 УрДУ
66 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (Инглиз тили ва адабиёти) 4 ҚҚДУ
67 5111400 Инглиз тили ва адабиёти 4 ЖизДПИ
68 5111400 Инглиз тили ва адабиёти 34 НукДПИ
69 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (Инглиз тили ва адабиёти) 1 НавДПИ
70 5111400 Инглиз тили ва адабиёти 3 ТДПУ
71 5111500 Чақириққача ҳарбий таълим 44 БухДУ
72 5111500 Чақириққача ҳарбий таълим 1 ФарДУ
73 5111500 Чақириққача ҳарбий таълим 1 ТДПУ
74 5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 59 БухДУ
75 5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 5 СамДУ
76 5111600 МҒМА ВА ҲТ 7 НукДПИ
77 5111700 Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш 158 БухДУ
78 5111700 Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш 2 ГулДУ
79 5111700 Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш 2 СамДУ
80 5111700 Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш 4 ЖизДПИ
81 5111700 Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш 21 НукДПИ
82 5111700 Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш 1 ТДПУ
83 5111800 Мактабгача таълим 37 БухДУ
84 5111900 Дефектология 3 ЖизДПИ
85 5112000 Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият (хотин-қизлар спорт йўналиши ҳам) 114 БухДУ
86 5112000 Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият (хотин-қизлар спорт йўналиши ҳам) 1 УрДУ
87 5112000 Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият (хотин-қизлар спорт йўналиши ҳам) 8 НукДПИ
88 5112000 Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият (хотин-қизлар спорт йўналиши ҳам) 1 ТДПУ
89 5112001 Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият (хотин-қизлар спорт йўналиши ҳам) 24 БухДУ
90 5112100 Меҳнат таълими 25 БухДУ
91 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (ўзбек тили) 7 ТДЎТАИ
92 5120100 инглиз тили 2 ЎзМУ
93 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (француз тили) 2 ЎзМУ
94 5120100 рус тили 1 ЎзМУ
95 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (инглиз тили) 6 ЎзДЖТУ
96 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (немис тили) 1 ЎзДЖТУ
97 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (француз тили) 5 ЎзДЖТУ
98 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (япон тили) 1 ЎзДЖТУ
99 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (тиллар бўйича) 7 ТДШИ
100 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (француз тили) 1 ФарДУ
101 5120100 Инглиз тили 1 ҚарДУ
102 5120100 Француз тили 1 ҚарДУ
103 5120101 Филология ва тилларни ўқитиш (ўзбек тили) 77 БухДУ
104 5120102 Филология ва тилларни ўқитиш (рус тили) 28 БухДУ
105 5120112 Филология ва тилларни ўқитиш (инглиз тили) 56 БухДУ
106 5120113 Филология ва тилларни ўқитиш (немис тили) 11 БухДУ
107 5120114 Филология ва тилларни ўқитиш (француз тили) 10 БухДУ
108 5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 73 БухДУ
109 5120300 Тарих (Ислом тарихи ва манбашунослиги) 1 ТИУ
110 5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 4 ЎзМУ
111 5120300 Таржима наҳарияси ва амалиёти (тиллар бўйича) 2 ЎзДЖТУ
112 5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 2 ТДШИ
113 5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 1 УрДУ
114 5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 2 ҚарДУ
115 5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 1 ҚҚДУ
116 5120400 Археология 1 ЎзМУ
117 5120500 Фалсафа 1 ЎзМУ
118 5120700 Жаҳон сиёсати (минтақалар бўйича) 1 ТДШИ
119 5120700 Жаҳон сиёсати (минтақалар бўйича) 4 ЖИДУ
120 5120800 Шарқ фалсафаси ва маданияти 1 ТДШИ
121 5130100 Математика 51 БухДУ
122 5130100 Математика 2 ГулДУ
123 5130100 математика 1 СамДУ
124 5130100 Математика 3 ЎзМУ
125 5130200 Амалий математика ва информатика 6 ЎзМУ
126 5140100 Биология (турлар бўйича) 44 БухДУ
127 5140100 Биология (турлар бўйича) 4 ГулДУ
128 5140100 Биология (турлар бўйича) 4 ЎзМУ
129 5140200 Физика 55 БухДУ
130 5140200 Физика 2 СамДУ
131 5140200 Физика 9 ЎзМУ
132 5140300 Механика 2 ЎзМУ
133 5140400 Aстрономия 2 ЎзМУ
134 5140500 Кимё 46 БухДУ
135 5140500 Кимё 4 ЎзМУ
136 5140500 Кимё 1 ҚҚДУ
137 5140600 География 33 БухДУ
138 5140600 География 1 СамДУ
139 5140600 География 2 ЎзМУ
140 5140800 Геология 4 ЎзМУ
141 5140900 Геофизика 2 ЎзМУ
142 5140900 Касб таълим: Ер тузиш ва Ер кадастри 1 ТИҚХММИ
143 5141000 Тупроқшунослик 13 БухДУ
144 5141100 Гидрология (тармоқлар бўйича) 1 ЎзМУ
145 5150200 Санъатшунослик (тасвирий ва амалий санъат) 1 МРДИ
146 5150200 Санъатшунослик (музей иши ва маданий мерос объектларини сақлаш) 3 МРДИ
147 5150300 Драматик театр ва кино актёрлиги санъати 7 ЎзДСМИ
148 5150300 Мусиқий театр актёрлиги санъати 4 ЎзДСМИ
149 5150300 Қўғирчоқ театр актёрлиги санъати (ўзбек гуруҳи) 1 ЎзДСМИ
150 5150400 Эстрада ва оммавий томошаҳар режиссёрлиги 2 ЎзДСМИ
151 5150400 Режиссёрлик (Телевидение ва радио режиссёрлиги) 1 ЎзДСМИ
152 5150600 Вокал жамолар рахбари 3 ЎзДК
153 5150600 Вокал жамолар рахбари 2 ЎзДК
154 5150700 чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 1 ЎзДК
155 5150700 чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 1 ЎзДК
156 5150700 чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 2 ЎзДК
157 5150800 Рангтасвир (дастгоҳли) 2 МРДИ
158 5150800 Рангтасвир (театр безаги) 1 МРДИ
159 5150800 Рангтасвир (фильмнинг тасвирий ечими) 2 МРДИ
160 5150900 Дизайн (турлари бўйича) 1 СамДАҚИ
161 5150900 Дизайн (турлари бўйича) 1 ТАҚИ
162 5150900 Дизайн (турлари бўйича) 2 МРДИ
163 5150900 Дизайн (турлари бўйича) 1 МРДИ
164 5150900 Дизайн (турлари бўйича) 1 ТТЕСИ
165 5151000 Графика (дастгоҳ ва китоб графикаси) 1 МРДИ
166 5151100 Хайкалқарошлик (Хайкалқарошлик) 2 МРДИ
167 5151200 Амалий санъат (амалий санъат аҳарлари) 1 МРДИ
168 5151400 Техноген санъат (турлари бўйича) 1 ЎзДК
169 5210200 Психология (фаолият турлари буйича) 33 БухДУ
170 5210200 Психология (фаолият турлари буйича) 1 ЎзМУ
171 5210200 Психология (фаолият турлари буйича) 3 ЎзДЖТИ
172 5220100 Журналистика (фаолият турлари бўйича) 6 ЎзМУ
173 5220300 Архившунослик 13 БухДУ
174 5220300 Архившунослик 1 ЎзМУ
175 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 58 БухДУ
176 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 2 ГулДУ
177 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 1 ЎзМУ
178 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 12 ТДИУ
179 5230100 Журналистика (фаолият турлари бўйича) 1 ЎзДЖТУ
180 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 2 ТДАУ
181 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 1 ТИҚХММИ
182 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 1 ТТЙТМИ
183 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 48 БухМТИ
184 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 1 СамДАҚИ
185 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 2 ТДТУ
186 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 1 ТДИУ
187 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 8 ТМИ
188 5230200 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 1 ТИҚХММИ
189 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 5 ТТЙТМИ
190 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 1 СамИСИ
191 5230400 Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар буйича) 3 ТДАУ
192 5230600 Молия 12 ТМИ
193 5230700 Банк иши 4 ТДИУ
194 5230700 Банк иши 12 ТМИ
195 5230800 Солиқлар ва солиққа тортиш 9 СА
196 5230800 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 4 ТДИУ
197 5230800 Солиқлар ва солиққа тортиш 5 ТМИ
198 5230900 Солиқлар ва солиққа тортиш 3 ТДИУ
199 5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 8 ТМИ
200 5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 1 ТДАУ
201 5230900 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 1 ТИҚХММИ
202 5230900 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) 1 ТИҚХММИ
203 5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 1 ТТЙТМИ
204 5231001 Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти ва мамлакатшунослик (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 5 ТДШИ
205 5231100 Жаҳон иқтисодиёти ва Халқаро иқтисодий муносабатлар 9 ЖИДУ
206 5231200 Суғурта иши 2 ТМИ
207 5231300 Пенсия иши 2 ТМИ
208 5231400 Статистика (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 1 ТДИУ
209 5231500 Баҳолаш иши 1 ТМИ
210 5231800 Кадрлар менежменти 2 ЎзМУ
211 5240100 Юриспруденция (фаолият турлари бўйича) 2 ҚҚДУ
212 5240100 Юриспруденция (фаолият турлари бўйича) 3 ЖИДУ
213 5240100 Юриспруденция (фаолият турлари бўйича) 30 ТДЮУ
214 5310100 Энергетика (тармоқлар бўйича) 15 ТДТУ
215 5310100 Энергетика (тармоқлар бўйича) 1 ҚарМИИ
216 5310200 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 10 ТДТУ
217 5310200 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 5 НДКИ
218 5310200 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 1 ҚарМИИ
219 5310200 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 7 ТТЙТМИ
220 5310200 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 16 ТИҚХММИ БФ
221 5310300 Металлургия 9 ТДТУ
222 5310300 Металлургия 12 НДКИ
223 5310400 Авиасозлик ва ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш 2 ТДТУ
224 5310500 Автомобилсозлик ва тракторсозлик 2 ТДТУ
225 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 4 ТДТУ
226 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 16 ТАЙЛҚЭИ
227 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 4 ТТЙТМИ
228 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 3 ТТЙТМИ
229 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 3 ТТЙТМИ
230 5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 104 БухМТИ
231 5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 3 ТДТУ
232 5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 2 ТДТУ
233 5310700 Электротехника, электромеханика ва электротехнологиялар (тармоқлар бўйича) 12 НДКИ
234 5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 4 ТТЙТМИ
235 5310800 Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бўйича) 3 ТДТУ
236 5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 1 ЖизПИ
237 5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 6 ТДТУ
238 5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 3 ТКТИ
239 5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 14 ТДТУ
240 5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 2 НДКИ
241 5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 1 ТТЕСИ
242 5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 1 ТКТИ
243 5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 4 ТТЙТМИ
244 5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 15 ТИҚХММИ БФ
245 5311500 Геодезия, картография ва кадастр (тармоқлар бўйича) 2 СамДАҚИ
246 5311500 Геодезия, картография ва кадастр (тармоқлар бўйича) 2 ТДТУ
247 5311500 Геодезия, картография ва кадастр (тармоқлар бўйича) 1 ТАҚИ
248 5311500 Геодезия, картография ва кадастр (тармоқлар бўйича) 1 ҚҚДУ
249 5311600 Кончилик иши (фаолият турлари буйича) 2 ТДТУ
250 5311600 Кончилик иши (фаолият турлари буйича) 16 НДКИ
251 5311700 Фойдали қазилма конлари геологияси, қидирув ва разведкаси (каттик фойдали қазилма) 18 ТДТУ
252 5311700 Фойдали қазилма конлари геологияси, қидирув ва разведкаси (кон турлари бўйича) 4 НДКИ
253 5311700 Фойдали қазилма конлари геологияси, қидирув ва разведкаси (кон турлари бўйича) 4 ҚарМИИ
254 5311800 Гидрогеология ва муҳандислик геологияси 1 ТДТУ
255 5311900 Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш 2 ҚарМИИ
256 5320200 Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш 5 ТДТУ
257 5320200 Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш 8 НДКИ
258 5320300 Технологик машинаҳар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 2 АндМИ
259 5320300 Технологик машинаҳар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 1 ТТЕСИ
260 5320300 Кимёвий технология жараёнлари ва аппаратлар 4 ТКТИ
261 5320300 Озиқ-овқат саноати машина ва жиҳозлари 1 ТКТИ
262 5320300 Технологик машинаҳар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 1 ҚарМИИ
263 5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 114 БухМТИ
264 5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 6 НДКИ
265 5320400 Асосий органик синтез кимёвий технологияси 2 ТКТИ
266 5320400 Камёб, нодир, тарқоқ металлар кимёвий технологияси 2 ТКТИ
267 5320900 Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 10 ТТЕСИ
268 5321000 Дон маҳсулотларини сақлаш ва дастлабкиқишлоқ бериш технологияси 1 ТКТИ
269 5321000 қанд ва бижғиш маҳсулотлари технологияси 1 ТКТИ
270 5321100 Ноёб ва радиактив металлар рудаҳарини казиб олиш, қайта ишлаш техникаси ва технологияси 7 НДКИ
271 5321200 Табиий толаҳарни дастлабки ишлаш технологияси 2 ТТЕСИ
272 5321300 Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси 9 ТКТИ
273 5321400 Нефть-газкимё саноати технологияси 167 БухМТИ
274 5321500 Технологиялар ва жиҳозлар (машинасозлик) 140 БухМТИ
275 5321500 Технологиялар ва жиҳозлар (Енгил саноат жиҳозларини таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш) 49 БухМТИ
276 5321600 Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари 159 БухМТИ
277 5321700 Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари 122 БухМТИ
278 5330100 Ахборот тизимларининг математик ва дастурий таъминоти 3 ЎзМУ
279 5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар бўйича) 1 ТИУ
280 5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар бўйича) 2 ЎзМУ
281 5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар бўйича) 2 ТДИУ
282 5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар бўйича) 4 ТТЙТМИ
283 5330300 Ахборот хавфсизлиги 1 ЎзМУ
284 5330500 Компьютер инжиниринг (Компьютери инжиниринг, АТ-сервис, Ахборот хавфсизлиги, Мультимедия технологиялари) 27 ТАТУ
285 5330501 Компьютер инжиниринг (Компьютери инжиниринг, АТ-сервис, Ахборот хавфсизлиги, Мультимедия технологиялари) 1 ТАТУ ҚФ
286 5330600 Дастурий инжиниринг 10 ТАТУ
287 5330600 Дастурий инжиниринг 3 ТАТУ СФ
288 5340100 Архитектура 6 СамДАҚИ
289 5340100 Архитектура 4 ТАҚИ
290 5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши 3 СамДАҚИ
291 5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши 1 ТАҚИ
292 5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши (темир йўл бинолари) 1 ТТЙТМИ
293 5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши (темир йўл) 4 ТТЙТМИ
294 5340400 муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи (турлари бўйича) 4 ТТЙТМИ
295 5340500 қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш (турлари бўйича) 1 ЖизПИ
296 5340500 қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш (турлари бўйича) 1 ТАҚИ
297 5340600 Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (темир йўллар) 1 ЖизПИ
298 5340600 Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (темир йўллар) 4 ТАЙЛҚЭИ
299 5340600 Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (темир йўллар) 8 ТТЙТМИ
300 5340700 Гидротехника қурилиши (сув хўжалигида) 17 ТИҚХММИ БФ
301 5340800 Автомобиль йўллари ва аэродромлар 2 ЖизПИ
302 5340800 Автомобиль йўллари ва аэродромлар 1 СамДАҚИ
303 5340800 Автомобиль йўллари ва аэродромлар 8 ТАЙЛҚЭИ
304 5341000 қишлоқ ҳудудларини архитектура-лойиҳавий ташкил этиш 1 СамДАҚИ
305 5341000 қишлоқ ҳудудларини архитектура-лойиҳавий ташкил этиш 6 ТАҚИ
306 5341100 Қиймат инженеринги 1 ТАҚИ
307 5350100 Телекоммуникация технологиялари (телекоммуникациялар, телерадиоэшиттириш, мобиль тизимлар) 5 ТАТУ
308 5350100 Телекоммуникация технологиялари (телекоммуникациялар, телерадиоэшиттириш, мобиль тизимлар) 5 ТТЙТМИ
309 5350200 Телевизион технологиялари ("Аудиовизуал технологиялар", "Телестудия тизимлари ва иловалари") 3 ТАТУ
310 5350300 Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида иқтисодиёт ва менежмент 4 ТАТУ
311 5350500 Почта алоқаси технологияси 1 ТАТУ
312 5350501 Компьютер инжиниринг (Компьютери инжиниринг, АТ-сервис, Ахборот хавфсизлиги, Мультимедия технологиялари) 1 ТАТУ СФ
313 5350600 Ахборотлаштириш ва кутубхонашунослик 2 ТАТУ
314 5350700 Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар (Радиотехникада) 1 ТДТУ
315 5350700 Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар (Авиацияда) 2 ТДТУ
316 5380100 Касб таълими (Даволаш иши) 2 ТТА
317 5410100 Агрокимё ва агротупроқшунослик 1 СамҚХИ
318 5410100 Агрокимё ва агротупроқшунослик 2 ТДАУ
319 5410200 Агрономия (дехқончилик маҳсулотлари бўйича) 2 ТДАУ
320 5410300 Ўсимликлар ҳимояси ва карантин 1 СамҚХИ
321 5410300 Ўсимликлар ҳимояси ва карантин 1 ТДАУ
322 5410400 қишлоқ хўжалиги экинлари cелекцияси ва уруғчилиги 2 ТДАУ
323 5410600 Зоотехния (турлар бўйича) 4 ТДАУ
324 5410700 Ер тузиш ва ер кадастри 25 ТИҚХММИ БФ
325 5410700 Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш 41 ТИҚХММИ БФ
326 5410800 Ўрмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш 1 ТДАУ
327 5410900 Ипакчилик 2 ТДАУ
328 5420100 қишлоқ хўжалигида менежмент 4 ТДАУ
329 5440100 Ветеринария 10 СамҚХИ
330 5441800 Гидрология (сув омборлари) 5 ТИҚХММИ
331 5450200 Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш 36 ТИҚХММИ БФ
332 5450300 Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаштириш 41 ТИҚХММИ БФ
333 5510100 Даволаш иши 2 СамДТИ
334 5510100 Даволаш иши 16 ТТА
335 5510100 Даволаш иши 3 ТПТИ
336 5510100 Даволаш иши 2 ТТА УФ
337 5510200 Педиатрия иши 2 СамДТИ
338 5510200 Педиатрия иши 8 ТПТИ
339 5510200 Педиатрия иши 1 ТПТИ НФ
340 5510200 Педиатрия иши 1 ТТА УФ
341 5510300 Тиббий- профилактика иши 2 ТТА
342 5510400 Стоматология 19 БухДТИ
343 5510400 Стоматология 1 ТДСИ
344 5510500 Фармация 19 ТошФармИ
345 5510600 Саноат фармацияси 15 ТошФармИ
346 5510700 Олий ҳамширалик иши 23 БухДТИ
347 5510700 Олий ҳамширалик иши 5 ТТА
348 5510700 Олий ҳамширалик иши 2 ТПТИ
349 5520101 Ижтимоий иш (пенсия таъминоти) 1 ЎзМУ
350 5521800 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 3 ТИҚХММИ
351 5580700 Гидротехника қурилиши (сув хўжалигида) 1 ТИҚХММИ
352 5610100 Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича ) 12 БухДУ
353 5610100 Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича ) 1 СамДАҚИ
354 5610100 Сервис (уй-жой ва коммунал, маиший хизматлар) 1 ТАҚИ
355 5610200 Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш 32 БухДУ
356 5610200 Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш 1 СамИСИ
357 5610300 Туризм(фаолият йўналишлари бўйича) 18 БухДУ
358 5610501 Спорт фаолияти: баскетбол 2 ЎзДЖТИ
359 5610502 Спорт фаолияти: бокс 1 ЎзДЖТИ
360 5610503 Спорт фаолияти: воллейбол 1 ЎзДЖТИ
361 5610504 Спорт фаолияти: велоспорт 1 ЎзДЖТИ
362 5610507 Спорт фаолияти: енгил атлетика 4 ЎзДЖТИ
363 5610508 Спорт фаолияти: Қўл тўпи 3 ЎзДЖТИ
364 5610513 Спорт фаолияти: футбол 5 ЎзДЖТИ
365 5610514 Спорт фаолияти: бадиий гимнастика 1 ЎзДЖТИ
366 5610515 Спорт фаолияти: дзю-до 2 ЎзДЖТИ
367 5610516 Спорт фаолияти: эркин ва юнон-рум кураши 2 ЎзДЖТИ
368 5610600 Хизмат кўрсатиш техника ва технологияси (хизмат кўрсатиш тарқоқлари бўйича) 1 ТТЕСИ
369 5610600 Хизмат кўрсатиш техника ва технологияси (хизмат кўрсатиш тарқоқлари бўйича) 3 ТТЙТМИ
370 5620100 Ташишларни ташкил этиш ва транспорт логистикаси 9 ТАЙЛҚЭИ
371 5620100 Ташишларни ташкил этиш ва транспорт логистикаси 16 ТТЙТМИ
372 5620200 ҳаводаги ҳаракатни бошқариш 4 ТДТУ
373 5620700 Ер тузиш ва ер кадастри 2 ТИҚХММИ
374 5630100 Экология 13 БухДУ
375 5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) 4 ТДТУ
376 5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) 1 ҚҚДУ
377 5650100 Ирригация тарқоқлари сув энергиясидан фойдаланиш 1 ТИҚХММИ
378 5650200 Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш 12 ТИҚХММИ
379 5650300 Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш 8 ТИҚХММИ
380 5650700 Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш 3 ТИҚХММИ
381 5720100 Даволаш иши 62 БухДТИ
382 5860100 ҳаётий фаолият хавфсизлиги 1 ТИҚХММИ
Саҳифалар: 1 - 382     Барчаси: 382 та
Битта саҳифада барчаси кўрчатилган.