2017-2018 ЎҚУВ ЙИЛИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИ КУРСЛАРИДА ТАҲСИЛ ОЛАЁТГАН ТАЛАБАЛАР СТАТИСТИКАСИ

ДИҚҚАТ!!!
Маълумотлар (2018 йил апрел ҳолатига) Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасалари томонидан расмий хат билан тақдим этилган.
Шу муносабат билан рақамларда ўзгаришлар бўлиши мумкин.

Наманган вилояти - Бакалавриатура

Шифр Номи Битирувчилар ОТМ
1 5111000 Касб таълими (5150900-Дизайн (интерьерни лойиҳалаш)) 1 МРДИ
2 5111000 Касб таълими (5150900-Дизайн (либос ва газламалар)) 1 МРДИ
3 5111000 Касб таълими :Автомобиль йуллари ва аэродромлар 1 ТАЙЛҚЭИ
4 5111000 Касб таълими (тиббий педагогика иши) 7 АндДТИ
5 5111000 Касб таълими (фармация) 3 ТошФармИ
6 5111000 Касб таълими: (5150300-Актёрлик санъати) 2 ЎзДСМИ
7 5111000 Касб таълими (5340600-Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (темир йўллар)) 2 ТТЙТМИ
8 5111000 Касб таълими (531100-Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (темир йўл транспорти)) 1 ТТЙТМИ
9 5111017 Касб таълими (иқтисодиёт) 21 НамДУ
10 5111017 Касб таълими (иқтисодиёт) 33 НамМҚИ
11 5111018 Касб таълими (информатика ва ахборот технологиялари) 2 АндДУ
12 5111018 Касб таълими (информатика ва ахборот технологиялари) 52 НамМҚИ
13 5111041 Касб таълими (сервис) 2 ТАҚИ
14 5111058 Касб таълими: электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари 1 БухМТИ
15 5111100 Мусиқий таълим 27 НамДУ
16 5111200 Ўзбек тили ва адабиёти 3 ЖизДПИ
17 5111200 Ўзбек тили ва адабиёти 6 ҚўқДПИ
18 5111204 Ўзбек тили ва адабиёти 12 ТДЎТАИ
19 5111300 Рус тили ва адабиёти (ўзга тилли гурухларда) 48 НамДУ
20 5111300 Она тили ва адабиёти (Рус тили ва адабиёти ўзга тилли гурухларда) 2 ЎзМУ
Саҳифалар: 21 - 40     Барчаси: 370 та