2017-2018 ЎҚУВ ЙИЛИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИ КУРСЛАРИДА ТАҲСИЛ ОЛАЁТГАН ТАЛАБАЛАР СТАТИСТИКАСИ

ДИҚҚАТ!!!
Маълумотлар (2018 йил апрел ҳолатига) Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасалари томонидан расмий хат билан тақдим этилган.
Шу муносабат билан рақамларда ўзгаришлар бўлиши мумкин.

Самарқанд вилояти - Бакалавриатура

Шифр Номи Битирувчилар ОТМ
1  5111000 Касб таълими: Аграномия 2 ТДАУ
2 5110100 Математика ўқитиш методикаси 37 ЖизДПИ
3 5110100 Математика ўқитиш методикаси 22 НукДПИ
4 5110200 Физика ва астрономия ўқитиш методикаси 18 ЖизДПИ
5 5110200 Физика ва астрономия ўқитиш методикаси 21 НукДПИ
6 5110300 Кимё ўқитиш методикаси 20 ЖизДПИ
7 5110300 Кимё ўқитиш методикаси 14 НукДПИ
8 5110400 Биология ўқитиш методикаси 26 ЖизДПИ
9 5110400 Биология ўқитиш методикаси 19 НукДПИ
10 5110500 География ўқитиш методикаси 16 ЖизДПИ
11 5110500 География ўқитиш методикаси 29 НукДПИ
12 5110600 Тарих ўқитиш методикаси 17 ЖизДПИ
13 5110600 Тарих ўқитиш методикаси 30 НукДПИ
14 5110600 Тарих ўқитиш методикаси 1 НавДПИ
15 5110700 Информатика ўқитиш методикаси 2 ГулДУ
16 5110700 Информатика ўқитиш методикаси 25 СамДУ
17 5110700 Информатика ўқитиш методикаси 32 ЖизДПИ
18 5110700 Информатика ўқитиш методикаси 14 НукДПИ
19 5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 53 СамДУ
20 5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 1 ФарДУ
21 5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 12 ЖизДПИ
22 5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 9 НукДПИ
23 5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 1 НавДПИ
24 5110900 Педагогика ва психология 5 ЖизДПИ
25 5110900 Педагогика ва психология 18 НукДПИ
26 5110900 Педагогика ва психология 1 НавДПИ
27 5111000 Касб таълими (аграномия) 1 ГулДУ
28 5111000 Касб таълими (бинолар ва иншоотлар қурилиши) 10 СамДАҚИ
29 5111000 Касб таълими (5150900-Дизайн (интерьерни лойиҳалаш)) 1 МРДИ
30 5111000 Касб таълими :Автомобиль йуллари ва аэродромлар 1 ТАЙЛҚЭИ
31 5111000 Касб таълими :Ер усти транспорт тизимлари ва эксплуатацияси 1 ТАЙЛҚЭИ
32 5111000 Касб таълими (Молия) 1 ТМИ
33 5111000 Касб таълими (Банк иши) 3 ТМИ
34 5111000 Касб таълими (Бухгалтерия ҳисоби ва аудит) 1 ТМИ
35 5111000 Касб-таълими (кимёвий технология, Озиқ-овқат технологияси йўналишлари бўйича) 2 ТКТИ
36 5111000 Касб таълими (фармация) 3 ТошФармИ
37 5111000 Касб таълими (ветеринария) 15 СамҚХИ
38 5111000 Касб таълими (зоотехния) 18 СамҚХИ
39 5111000 Касб таълими (аграномия) 39 СамҚХИ
40 5111000 Касб таълими (қишлоқ хўжалиги электрлаштириш ва автоматлаштириш) 1 ТИҚХММИ
41 5111000 Касб таълими: (5150300-Актёрлик санъати) 1 ЎзДСМИ
42 5111000 Касб таълими: (5151600-Халқ ижодиёти (Вокал жамоаларига раҳбарлик) 1 ЎзДСМИ
43 5111000 Касб таълими:(5151700- Маданият ва санъат муассасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш 1 ЎзДСМИ
44 5111000 Касб таълими (спорт фаолияти (фаолият турлари бўйича) 2 ЎзДЖТИ
45 5111000 Касб таълими (5340600-Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (темир йўллар)) 4 ТТЙТМИ
46 5111000 Касб таълими (531100-Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (темир йўл транспорти)) 2 ТТЙТМИ
47 5111000 Касб таълими (Сув хўжалиги ва мелиорация) 1 ТИҚХММИ БФ
48 5111003 Тиббий педагогика 1 ТПТИ
49 5111003 Касбий таълим иши (тиббий педагогика) 30 СамДТИ
50 5111008 Касб таълими: бухгалтерия ҳисоби ва аудит 15 СамИСИ
51 5111011 Касб таълими( Дизайн) 2 ТДПУ
52 5111017 Касб таълими (иқтисодиёт) 1 БухДУ
53 5111017 Касб таълими (иқтисодиёт) 6 ЖизПИ
54 5111017 Касб таълими (иқтисодиёт) 14 СамДУ
55 5111017 Касб таълими (иқтисодиёт) 3 ТДИУ
56 5111017 Касб таълими (иқтисодиёт) 21 СамИСИ
57 5111018 Касб таълими (информатика ва ахборот технологиялари) 8 ЖизПИ
58 5111018 Касб таълими (информатика ва ахборот технологиялари) 1 ТДПУ
59 5111025 Касб таълими:Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлариштириш 1 БухМТИ
60 5111026 Касб таълими: менежмент 1 БухМТИ
61 5111028 Касб таълими: муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи 13 СамДАҚИ
62 5111034 Касб таълими: табиий толаҳарни дастлабки ишлаш технологияси 1 ТТЕСИ
63 5111035 Касб таълими: тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси 18 СамДАҚИ
64 5111037 Касб таълими : технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш 1 ҚарМИИ
65 5111060 Касб таълими: нефть-газкимё саноати технологияси 1 БухМТИ
66 5111062 Касбий таълим :Электроника ва асбобсозлик 13 СамДУ
67 5111100 Мусиқий таълим 30 СамДУ
68 5111100 Мусиқий таълим 17 ЖизДПИ
69 5111100 Мусиқий таълим 12 НукДПИ
70 5111200 Ўзбек тили ва адабиёти 33 ЖизДПИ
71 5111200 Ўзбек тили ва адабиёти 21 НукДПИ
72 5111200 Ўзбек тили ва адабиёти 1 НавДПИ
73 5111204 Ўзбек тили ва адабиёти 13 ТДЎТАИ
74 5111300 Она тили ва адабиёти (Рус тили ва адабиёти ўзга тилли гурухларда) 51 СамДУ
75 5111300 Она тили ва адабиёти (Рус тили ва адабиёти ўзга тилли гурухларда) 4 ЎзМУ
76 5111300 Она тили ва адабиёти (Рус тили ва адабиёти ўзга тилли гурухларда) 3 ЎзДЖТУ
77 5111300 Она тили ва адабиёти (Рус тили ва адабиёти ўзга тилли гурухларда) 22 ЖизДПИ
78 5111300 Рус тили ва адабиёти (ўзга тилли гурухларда) 4 НукДПИ
79 5111301 Рус тили ва адабиёти (ўзга тилли гурухларда) 5 НукДПИ
80 5111306 Она тили ва адабиёти (Рус тили ва адабиёти ўзга тилли гурухларда) 1 ГулДУ
81 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (Инглиз тили ва адабиёти) 1 ГулДУ
82 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (Инглиз тили ва адабиёти) 58 ЎзДЖТУ
83 5111400 Хорижий тил ва адабиёти (Инглиз тили ва адабиёти) 248 СамДЧТИ
84 5111400 Инглиз тили ва адабиёти 16 ЖизДПИ
85 5111400 Инглиз тили ва адабиёти 21 НукДПИ
86 5111400 Инглиз тили ва адабиёти 1 ТДПУ
87 5111500 Чақириққача ҳарбий таълим 10 БухДУ
88 5111500 Чақириққача ҳарбий таълим 2 ФарДУ
89 5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 3 ТИУ
90 5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 77 СамДУ
91 5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 4 ЎзМУ
92 5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 9 ЖизДПИ
93 5111600 МҒМА ВА ҲТ 10 НукДПИ
94 5111700 Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш 1 БухДУ
95 5111700 Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш 1 ГулДУ
96 5111700 Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш 114 СамДУ
97 5111700 Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш 1 ҚарДУ
98 5111700 Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш 62 ЖизДПИ
99 5111700 Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш 40 НукДПИ
100 5111700 Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш 1 НавДПИ
101 5111700 Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш 1 ТДПУ
102 5111800 Мактабгача таълим 2 ГулДУ
103 5111800 Мактабгача таълим 5 ЖизДПИ
104 5111800 Мактабгача таълим 6 НукДПИ
105 5111900 Дефектология 2 ЖизДПИ
106 5111900 Дефектология 1 ТДПУ
107 5112000 Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият (хотин-қизлар спорт йўналиши ҳам) 1 БухДУ
108 5112000 Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият (хотин-қизлар спорт йўналиши ҳам) 2 ГулДУ
109 5112000 Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият (хотин-қизлар спорт йўналиши ҳам) 1 НамДУ
110 5112000 Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият (хотин-қизлар спорт йўналиши ҳам) 93 СамДУ
111 5112000 Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият (хотин-қизлар спорт йўналиши ҳам) 1 ҚҚДУ
112 5112000 Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият (хотин-қизлар спорт йўналиши ҳам) 23 ЖизДПИ
113 5112000 Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият (хотин-қизлар спорт йўналиши ҳам) 22 НукДПИ
114 5112100 Меҳнат таълими 59 СамДУ
115 5112100 Меҳнат таълими 14 ЖизДПИ
116 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (ўзбек тили) 6 ТДЎТАИ
117 5120100 инглиз тили 1 ЎзМУ
118 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (француз тили) 3 ЎзМУ
119 5120100 рус тили 1 ЎзМУ
120 5120100 Немис тили 4 ЎзМУ
121 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (инглиз тили) 14 ЎзДЖТУ
122 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (немис тили) 3 ЎзДЖТУ
123 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (француз тили) 2 ЎзДЖТУ
124 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (рус тили) 3 ЎзДЖТУ
125 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (хитой тили) 5 ЎзДЖТУ
126 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (япон тили) 1 ЎзДЖТУ
127 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (тиллар бўйича) 3 ТДШИ
128 5120100 Инглиз тили 2 ҚарДУ
129 5120100 Француз тили 2 ҚарДУ
130 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (инглиз тили) 89 СамДЧТИ
131 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (немис тили) 22 СамДЧТИ
132 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (француз тили) 18 СамДЧТИ
133 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (итальян тили) 17 СамДЧТИ
134 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (испан тили) 10 СамДЧТИ
135 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (корейс тили) 20 СамДЧТИ
136 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (хитой тили) 13 СамДЧТИ
137 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (япон тили) 13 СамДЧТИ
138 5120100 Филология ва тилларни ўқитиш (араб тили) 12 СамДЧТИ
139 5120101 Филология ва тилларни ўқитиш (ўзбек тили) 2 ГулДУ
140 5120101 Филология ва тилларни ўқитиш (ўзбек тили) 1 ҚҚДУ
141 5120102 Филология ва тилларни ўқитиш (рус тили) 51 СамДУ
142 5120103 Қишлоқогия ва тилларни укитиш: Тожик тили 8 СамДУ
143 5120112 Филология ва тилларни ўқитиш (инглиз тили) 1 БухДУ
144 5120200 Таржима наҳарияси ва амалиёти (тиллар бўйича) 1 ТДШИ
145 5120200 Таржима наҳарияси ва амалиёти (тиллар бўйича) 35 СамДЧТИ
146 5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 1 БухДУ
147 5120300 Тарих (Ислом тарихи ва манбашунослиги) 2 ТИУ
148 5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 3 ГулДУ
149 5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 137 СамДУ
150 5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 9 ЎзМУ
151 5120300 Таржима наҳарияси ва амалиёти (тиллар бўйича) 3 ЎзДЖТУ
152 5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 9 ТДШИ
153 5120300 Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 1 ФарДУ
154 5120400 Археология 24 СамДУ
155 5120400 Археология 5 ЎзМУ
156 5120500 Фалсафа 1 ЎзМУ
157 5120700 Жаҳон сиёсати (минтақалар бўйича) 4 ЖИДУ
158 5130100 Математика 1 БухДУ
159 5130100 Математика 4 ГулДУ
160 5130100 математика 83 СамДУ
161 5130100 Математика 1 ЎзМУ
162 5130100 Математика 2 ҚҚДУ
163 5130200 Амалий математика ва информатика 68 СамДУ
164 5130200 Амалий математика ва информатика 2 ЎзМУ
165 5140100 Биология (турлар бўйича) 9 ГулДУ
166 5140100 Биология (турлар бўйича) 117 СамДУ
167 5140100 Биология (турлар бўйича) 6 ЎзМУ
168 5140200 Физика 6 ГулДУ
169 5140200 Физика 92 СамДУ
170 5140200 Физика 6 ЎзМУ
171 5140300 Механика 47 СамДУ
172 5140400 Астрономия 24 СамДУ
173 5140400 Aстрономия 2 ЎзМУ
174 5140500 Кимё 2 ГулДУ
175 5140500 Кимё 72 СамДУ
176 5140500 Кимё 5 ЎзМУ
177 5140600 География 47 СамДУ
178 5140600 География 3 ЎзМУ
179 5140600 География 1 ТерДУ
180 5140600 География 1 УрДУ
181 5140700 Гидрометеорология 25 СамДУ
182 5140700 Гидрометеорология 4 ЎзМУ
183 5140800 Геология 3 ЎзМУ
184 5140900 Геофизика 1 ЎзМУ
185 5140900 Касб таълими: Технологик машинаҳар ва жиҳозлар 1 ТДТУ
186 5140900 Касб таълим: қишлоқ хўжалиги механизациялаш 1 ТИҚХММИ
187 5150200 Санъатшунослик (тасвирий ва амалий санъат) 2 МРДИ
188 5150200 Санъатшунослик (музей иши ва маданий мерос объектларини сақлаш) 3 МРДИ
189 5150200 Санъатшунослик (саҳна ва экран санъати драматургияси) 2 ЎзДСМИ
190 5150300 Драматик театр ва кино актёрлиги санъати 2 ЎзДСМИ
191 5150300 Мусиқий театр актёрлиги санъати 2 ЎзДСМИ
192 5150600 Вокал жамолар рахбари 1 ЎзДК
193 5150600 Вокал жамолар рахбари 2 ЎзДК
194 5150700 чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 2 ЎзДК
195 5150700 чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 1 ЎзДК
196 5150700 чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 2 ЎзДК
197 5150700 чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 3 ЎзДК
198 5150700 чолғу ижрочилиги (турлари бўйича) 3 ЎзДК
199 5150800 Рангтасвир (маҳобатли рангтасвир) 4 МРДИ
200 5150800 Рангтасвир (фильмнинг тасвирий ечими) 1 МРДИ
201 5150900 Дизайн (турлари бўйича) 63 СамДАҚИ
202 5150900 Дизайн (турлари бўйича) 1 ТДТУ
203 5150900 Дизайн (турлари бўйича) 3 ТАҚИ
204 5150900 Дизайн (турлари бўйича) 1 МРДИ
205 5150900 Дизайн (турлари бўйича) 2 МРДИ
206 5150900 Дизайн (турлари бўйича) 1 ТТЕСИ
207 5151000 Графика (дастгоҳ ва китоб графикаси) 1 МРДИ
208 5151100 Хайкалқарошлик (Хайкалқарошлик) 2 МРДИ
209 5151200 Касб таълими:(амалий санъат) 18 СамДУ
210 5151200 Амалий санъат (амалий санъат аҳарлари) 2 МРДИ
211 5151300 Хореография (турлари бўйича) 1 ТДМРХОМ
212 5151400 Техноген санъат (турлари бўйича) 4 ЎзДК
213 5151600 Халқ ижодиёти (турлари бўйича) 1 ЎзДСМИ
214 5151600 Халқ ижодиёти (турлари бўйича) 3 ЎзДСМИ
215 5151700 Маданият ва санъат муассасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш 1 ЎзДСМИ
216 5210200 Психология (фаолият турлари буйича) 3 ТИУ
217 5210200 Психология (фаолият турлари буйича) 71 СамДУ
218 5210200 Психология (фаолият турлари буйича) 1 ЎзДЖТИ
219 5220100 Журналистика (фаолият турлари бўйича) 7 ЎзМУ
220 5220101 Филология ва тилларни ўқитиш (ўзбек тили) 99 СамДУ
221 5220300 Архившунослик 1 БухДУ
222 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 1 ГулДУ
223 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 89 СамДУ
224 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 1 ЎзМУ
225 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 19 ТДИУ
226 5230100 Журналистика (фаолият турлари бўйича) 2 ЎзДЖТУ
227 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 77 СамҚХИ
228 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 2 ТДАУ
229 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 1 ҚарМИИ
230 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 1 ТИҚХММИ
231 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 1 ТТЙТМИ
232 5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар буйича) 114 СамИСИ
233 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 3 ЖизПИ
234 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 22 СамДАҚИ
235 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 2 ТДИУ
236 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 1 ТТЕСИ
237 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 4 ТМИ
238 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 1 ТКТИ
239 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 5 ТТЙТМИ
240 5230200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 45 СамИСИ
241 5230400 Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар буйича) 10 ТДИУ
242 5230400 Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар буйича) 3 ТДАУ
243 5230400 Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар буйича) 41 СамИСИ
244 5230600 Молия 74 СамИСИ
245 5230600 Молия 39 ТМИ
246 5230700 Банк иши 7 ТДИУ
247 5230700 Банк иши 31 СамИСИ
248 5230700 Банк иши 14 ТМИ
249 5230800 Солиқлар ва солиққа тортиш 4 СА
250 5230800 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 31 ТДИУ
251 5230800 Солиқлар ва солиққа тортиш 12 ТМИ
252 5230900 Солиқлар ва солиққа тортиш 4 ТДИУ
253 5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 13 ТМИ
254 5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 25 СамҚХИ
255 5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 4 ТДАУ
256 5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 2 ТТЙТМИ
257 5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 59 СамИСИ
258 5231001 Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти ва мамлакатшунослик (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 4 ТДШИ
259 5231100 Жаҳон иқтисодиёти ва Халқаро иқтисодий муносабатлар 4 ЖИДУ
260 5231200 Суғурта иши 5 ТМИ
261 5231300 Пенсия иши 5 ТМИ
262 5231400 Статистика (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 5 ТДИУ
263 5231500 Баҳолаш иши 1 ТМИ
264 5231600 Меҳнат иқтисодиёт ва социологияси 4 ТДИУ
265 5231700 Кадрлар менежменти 22 СамДУ
266 5231700 Кадрлар менежменти 3 ТДИУ
267 5231800 Кадрлар менежменти 3 ЎзМУ
268 5231900 Корпоратив бошқарув 1 ТДИУ
269 5240100 Юриспруденция (фаолият турлари бўйича) 1 ҚҚДУ
270 5240100 Юриспруденция (фаолият турлари бўйича) 10 ЖИДУ
271 5240100 Юриспруденция (фаолият турлари бўйича) 44 ТДЮУ
272 5310100 Энергетика (тармоқлар бўйича) 17 ТДТУ
273 5310200 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 12 ЖизПИ
274 5310200 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 9 ТДТУ
275 5310200 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 16 НДКИ
276 5310200 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 2 ҚарМИИ
277 5310200 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 3 ТИҚХММИ
278 5310200 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 3 ТТЙТМИ
279 5310300 Металлургия 9 ТДТУ
280 5310300 Металлургия 14 НДКИ
281 5310300 Металлургия 1 ТДТУ ОФ
282 5310400 Авиасозлик ва ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш 5 ТДТУ
283 5310500 Автомобилсозлик ва тракторсозлик 2 ТДТУ
284 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 14 ЖизПИ
285 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 3 ТДТУ
286 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 16 ТАЙЛҚЭИ
287 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 1 ТерДУ
288 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 3 ТТЙТМИ
289 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 3 ТТЙТМИ
290 5310600 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бўйича) 4 ТТЙТМИ
291 5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 4 БухМТИ
292 5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 12 ЖизПИ
293 5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 6 ТДТУ
294 5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 2 ТДТУ
295 5310700 Электротехника, электромеханика ва электротехнологиялар (тармоқлар бўйича) 12 НДКИ
296 5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича) 7 ТТЙТМИ
297 5310700 Электротехника, электромеханика ва электротехнологиялар (тармоқлар бўйича) 2 ТДТУ ОФ
298 5310800 Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бўйича) 4 ТДТУ
299 5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 9 ЖизПИ
300 5310900 Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бўйича) 4 ТДТУ
301 5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 5 ТДТУ
302 5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 17 НДКИ
303 5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 4 ТТЕСИ
304 5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 1 ТКТИ
305 5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 7 ТТЙТМИ
306 5311000 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 1 ТИҚХММИ БФ
307 5311500 Геодезия, картография ва кадастр (тармоқлар бўйича) 65 СамДАҚИ
308 5311500 Геодезия, картография ва кадастр (тармоқлар бўйича) 2 ЎзМУ
309 5311500 Геодезия, картография ва кадастр (тармоқлар бўйича) 4 ТДТУ
310 5311500 Геодезия, картография ва кадастр (тармоқлар бўйича) 2 ТАҚИ
311 5311500 Геодезия, картография ва кадастр (тармоқлар бўйича) 3 ТИҚХММИ
312 5311600 Кончилик иши (фаолият турлари буйича) 15 ТДТУ
313 5311600 Кончилик иши (фаолият турлари буйича) 28 НДКИ
314 5311600 Кончилик иши (фаолият турлари буйича) 3 ТДТУ ОФ
315 5311700 Фойдали қазилма конлари геологияси, қидирув ва разведкаси (каттик фойдали қазилма) 12 ТДТУ
316 5311700 Фойдали қазилма конлари геологияси, қидирув ва разведкаси (кон турлари бўйича) 10 НДКИ
317 5311700 Фойдали қазилма конлари геологияси, қидирув ва разведкаси (кон турлари бўйича) 1 ҚарМИИ
318 5311800 Гидрогеология ва муҳандислик геологияси 2 ТДТУ
319 5311900 Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш 4 ҚарМИИ
320 5320100 Материалшунослик ва янги материаллар технологияси 2 ТДТУ
321 5320200 Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш 11 ТДТУ
322 5320200 Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш 14 НДКИ
323 5320300 Технологик машинаҳар ва жиҳозлар (озик овкат технологияси) 1 ТДТУ
324 5320300 Технологик машинаҳар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 1 ТДТУ
325 5320300 Технологик машинаҳар ва жиҳозлар (кончлик иши буйича) 3 ТДТУ
326 5320300 Технологик машинаҳар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 7 ТТЕСИ
327 5320300 Кимёвий технология жараёнлари ва аппаратлар 4 ТКТИ
328 5320300 Озиқ-овқат саноати машина ва жиҳозлари 3 ТКТИ
329 5320300 Технологик машинаҳар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича) 3 ҚарМИИ
330 5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 3 БухМТИ
331 5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 3 ЖизПИ
332 5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 14 НДКИ
333 5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 5 ТТЕСИ
334 5320400 Ноорганик моддаҳар ва минерал ўғитлар кимёвий технологияси 1 ТКТИ
335 5320400 Асосий органик синтез кимёвий технологияси 2 ТКТИ
336 5320500 Биотехнология (тармоқлар бўйича) 4 ТДТУ
337 5320500 Биотехнология (тармоқлар бўйича) 7 ТошФармИ
338 5320800 Матбаа ва қадоқлаш жараёнлари технологияси 1 ТТЕСИ
339 5320900 Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 6 ЖизПИ
340 5320900 Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (ишлаб чиқариш турлари бўйича) 20 ТТЕСИ
341 5321000 Дон маҳсулотларини сақлаш ва дастлабкиқишлоқ бериш технологияси 2 ТКТИ
342 5321100 Ноёб ва радиактив металлар рудаҳарини казиб олиш, қайта ишлаш техникаси ва технологияси 11 НДКИ
343 5321200 Табиий толаҳарни дастлабки ишлаш технологияси 6 ТТЕСИ
344 5321300 Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси 9 ТКТИ
345 5321400 Нефть-газкимё саноати технологияси 2 БухМТИ
346 5321500 Технологиялар ва жиҳозлар (машинасозлик) 2 БухМТИ
347 5321600 Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари 3 БухМТИ
348 5321700 Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари 1 БухМТИ
349 5330100 Ахборот тизимларининг математик ва дастурий таъминоти 2 ЎзМУ
350 5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар бўйича) 3 ТИУ
351 5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар бўйича) 2 ЎзМУ
352 5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар бўйича) 2 ТДТУ
353 5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар бўйича) 5 ТДИУ
354 5330200 Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар бўйича) 5 ТТЙТМИ
355 5330500 Компьютер инжиниринг (Компьютери инжиниринг, АТ-сервис, Ахборот хавфсизлиги, Мультимедия технологиялари) 20 ТАТУ
356 5330501 Компьютер инжиниринг (Компьютери инжиниринг, АТ-сервис, Ахборот хавфсизлиги, Мультимедия технологиялари) 2 ТАТУ ҚФ
357 5330600 Дастурий инжиниринг 2 ТАТУ
358 5330600 Дастурий инжиниринг 23 ТАТУ СФ
359 5340100 Архитектура 50 СамДАҚИ
360 5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши 3 ЖизПИ
361 5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши 104 СамДАҚИ
362 5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши (темир йўл бинолари) 2 ТТЙТМИ
363 5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши (темир йўл) 3 ТТЙТМИ
364 5340300 Шаҳар қурилиши ва хўжалиги 39 СамДАҚИ
365 5340300 Шаҳар қурилиши ва хўжалиги 2 ТАҚИ
366 5340400 муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи (турлари бўйича) 1 ЖизПИ
367 5340400 муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи (турлари бўйича) 57 СамДАҚИ
368 5340400 муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи (турлари бўйича) 1 ТТЙТМИ
369 5340500 қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш (турлари бўйича) 5 ЖизПИ
370 5340500 қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш (турлари бўйича) 62 СамДАҚИ
371 5340500 қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш (турлари бўйича) 2 ТАҚИ
372 5340600 Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (темир йўллар) 12 ЖизПИ
373 5340600 Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (темир йўллар) 1 ТАЙЛҚЭИ
374 5340600 Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (темир йўллар) 14 ТТЙТМИ
375 5340800 Автомобиль йўллари ва аэродромлар 6 ЖизПИ
376 5340800 Автомобиль йўллари ва аэродромлар 53 СамДАҚИ
377 5340800 Автомобиль йўллари ва аэродромлар 9 ТАЙЛҚЭИ
378 5340900 Кўчмас мулк экпертизаси ва уни бошқариш 44 СамДАҚИ
379 5341000 қишлоқ ҳудудларини архитектура-лойиҳавий ташкил этиш 62 СамДАҚИ
380 5341000 қишлоқ ҳудудларини архитектура-лойиҳавий ташкил этиш 1 ТАҚИ
381 5350100 Телекоммуникация технологиялари (телекоммуникациялар, телерадиоэшиттириш, мобиль тизимлар) 23 ТАТУ
382 5350100 Телекоммуникация технологиялари (телекоммуникациялар, телерадиоэшиттириш, мобиль тизимлар) 4 ТТЙТМИ
383 5350101 Телекоммуникация технологиялари ("Телекоммуникациялар") 47 ТАТУ СФ
384 5350200 Телевизион технологиялари ("Аудиовизуал технологиялар", "Телестудия тизимлари ва иловалари") 5 ТАТУ
385 5350300 Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида иқтисодиёт ва менежмент 3 ТАТУ
386 5350400 Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида касб таълими 1 ТАТУ
387 5350400 Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида касб таълими 18 ТАТУ СФ
388 5350500 Почта алоқаси технологияси 1 ТАТУ
389 5350501 Компьютер инжиниринг (Компьютери инжиниринг, АТ-сервис, Ахборот хавфсизлиги, Мультимедия технологиялари) 168 ТАТУ СФ
390 5350600 Ахборотлаштириш ва кутубхонашунослик 2 ТАТУ
391 5350700 Радиоэлектрон қурилмалар ва тизимлар (Авиацияда) 2 ТДТУ
392 5410100 Агрокимё ва агротупроқшунослик 35 СамҚХИ
393 5410100 Агрокимё ва агротупроқшунослик 2 ТДАУ
394 5410200 Агрономия (дехқончилик маҳсулотлари бўйича) 78 СамҚХИ
395 5410200 Агрономия (дехқончилик маҳсулотлари бўйича) 8 ТДАУ
396 5410300 Ўсимликлар ҳимояси ва карантин 41 СамҚХИ
397 5410300 Ўсимликлар ҳимояси ва карантин 7 ТДАУ
398 5410400 қишлоқ хўжалиги экинлари cелекцияси ва уруғчилиги 66 СамҚХИ
399 5410400 қишлоқ хўжалиги экинлари cелекцияси ва уруғчилиги 3 ТДАУ
400 5410500 қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки қайта ишлаш технологияси 1 ЖизПИ
401 5410500 қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки қайта ишлаш технологияси 73 СамҚХИ
402 5410500 қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки қайта ишлаш технологияси 3 ТДАУ
403 5410600 Зоотехния (турлар бўйича) 124 СамҚХИ
404 5410600 Зоотехния (турлар бўйича) 1 ТДАУ НФ
405 5410600 Зоотехния (турлар бўйича) 5 ТДАУ
406 5410800 Ўрмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш 2 ТДАУ
407 5410900 Ипакчилик 3 ТДАУ
408 5411000 Мева сабзавотчилик ва узумчилик 14 СамҚХИ
409 5411000 Мева сабзавотчилик ва узумчилик 4 ТДАУ
410 5411100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси 1 ТДАУ
411 5420100 қишлоқ хўжалигида менежмент 189 СамҚХИ
412 5420100 қишлоқ хўжалигида менежмент 30 ТДАУ
413 5430100 қишлоқ хўжалигини механизацялаштириш 102 СамҚХИ
414 5430100 қишлоқ хўжалигини механизацялаштириш 6 ТИҚХММИ
415 5440100 Ветеринария 117 СамҚХИ
416 5450400 Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш 1 ҚарМИИ
417 5510100 Даволаш иши 106 СамДТИ
418 5510100 Даволаш иши 8 ТТА
419 5510100 Даволаш иши 2 ТПТИ
420 5510100 Даволаш иши 1 ТПТИ НФ
421 5510200 Педиатрия иши 1 АндДТИ
422 5510200 Педиатрия иши 85 СамДТИ
423 5510200 Педиатрия иши 9 ТПТИ
424 5510200 Педиатрия иши 1 ТПТИ НФ
425 5510200 Педиатрия иши 1 ТТА УФ
426 5510300 Тиббий- профилактика иши 2 ТПТИ НФ
427 5510300 Тиббий- профилактика иши 1 ТТА ФФ
428 5510400 Стоматология 10 БухДТИ
429 5510400 Стоматология 100 СамДТИ
430 5510400 Стоматология 5 ТДСИ
431 5510400 Стоматология 3 ТПТИ НФ
432 5510500 Фармация 32 ТошФармИ
433 5510600 Саноат фармацияси 20 ТошФармИ
434 5510700 Олий ҳамширалик иши 53 СамДТИ
435 5510700 Олий ҳамширалик иши 1 ТТА
436 5510700 Олий ҳамширалик иши 1 ТТА УФ
437 5520100 Ижтимоий иш (фаолиятнинг турли соҳалари бўйича) 39 СамДУ
438 5520100 Ижтимоий иш (фаолиятнинг турли соҳалари бўйича) 2 ЎзМУ
439 5520101 Ижтимоий иш (пенсия таъминоти) 2 ЎзМУ
440 5521800 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бўйича) 3 ТИҚХММИ
441 5580700 Гидротехника қурилиши (сув хўжалигида) 1 ТИҚХММИ
442 5580900 Кўчмас мулк экпертизаси ва уни бошқариш 1 ТАҚИ
443 5610100 Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича ) 4 ЖизПИ
444 5610100 Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича ) 2 ЖизПИ
445 5610100 Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича ) 50 СамДАҚИ
446 5610100 Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича ) 13 ТДИУ
447 5610101 Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича ) 21 СамИСИ
448 5610101 Хизматлар соҳаси (фаолият турлари ва йўналишлари бўйича ) 22 СамИСИ
449 5610200 Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш 3 ТДИУ
450 5610200 Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш 53 СамИСИ
451 5610300 Туризм(фаолият йўналишлари бўйича) 48 СамИСИ
452 5610500 Спорт Қишлоқогияси 34 СамДУ
453 5610501 Спорт фаолияти: баскетбол 2 ЎзДЖТИ
454 5610502 Спорт фаолияти: бокс 3 ЎзДЖТИ
455 5610503 Спорт фаолияти: воллейбол 4 ЎзДЖТИ
456 5610505 Спорт фаолияти: гимнастика 1 ЎзДЖТИ
457 5610506 Спорт фаолияти: сузиш 1 ЎзДЖТИ
458 5610507 Спорт фаолияти: енгил атлетика 1 ЎзДЖТИ
459 5610508 Спорт фаолияти: Қўл тўпи 1 ЎзДЖТИ
460 5610511 Спорт фаолияти: эшкак эшиш 1 ЎзДЖТИ
461 5610513 Спорт фаолияти: футбол 15 ЎзДЖТИ
462 5610514 Спорт фаолияти: бадиий гимнастика 7 ЎзДЖТИ
463 5610516 Спорт фаолияти: эркин ва юнон-рум кураши 3 ЎзДЖТИ
464 5610518 Спорт фаолияти: таэквондо (WTF) 1 ЎзДЖТИ
465 5610519 Спорт фаолияти: самбо 3 ЎзДЖТИ
466 5610520 Спорт фаолияти: кураш 4 ЎзДЖТИ
467 5610600 Хизмат кўрсатиш техника ва технологияси (хизмат кўрсатиш тарқоқлари бўйича) 4 ТДТУ
468 5610600 Хизмат кўрсатиш техника ва технологияси (хизмат кўрсатиш тарқоқлари бўйича) 2 ТТЕСИ
469 5610600 Хизмат кўрсатиш техника ва технологияси (хизмат кўрсатиш тарқоқлари бўйича) 9 ТТЙТМИ
470 5620100 Ташишларни ташкил этиш ва транспорт логистикаси 4 ЖизПИ
471 5620100 Ташишларни ташкил этиш ва транспорт логистикаси 4 ТАЙЛҚЭИ
472 5620100 Ташишларни ташкил этиш ва транспорт логистикаси 11 ТТЙТМИ
473 5620200 ҳаводаги ҳаракатни бошқариш 2 ТДТУ
474 5620700 Ер тузиш ва ер кадастри 3 ТИҚХММИ
475 5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) 1 ЖизПИ
476 5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) 29 СамДУ
477 5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) 2 ТДТУ
478 5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар бўйича) 1 ТКТИ
479 5640100 ҳаётий фаолият хавфсизлиги 1 ТДТУ
480 5640100 Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги 2 ТКТИ
481 5650200 Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш 31 ТИҚХММИ
482 5650300 Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш 4 ТИҚХММИ
483 5650700 Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш 4 ТИҚХММИ
484 5720100 Даволаш иши 3 БухДТИ
485 5860100 ҳаётий фаолият хавфсизлиги 2 ТИҚХММИ
Саҳифалар: 1 - 485     Барчаси: 485 та
Битта саҳифада барчаси кўрчатилган.